Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

ОНП “Системний аналіз” [124 Системний аналіз]

ОНП "Системний аналіз" [124 Системний аналіз]

Спеціальність 124 Системний аналіз

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА “СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ”

АКРЕДИТАЦІЯ ОНП «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 124 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ, 2023 р.

 1. Відомості самооцінювання.
 2. Програма візиту експертної групи.
 3. Звіт експертної групи.
 4. Відповідь на проєкт експертного висновку галузевої експертної ради.
 5. Висновок галузевої експертної ради.
 6. Рішення Національного агентства.
 7. Сертифікат про акредитацію освітньої програми.

Запрошуємо всіх бажаючих до обговорення питань акредитації освітньо-наукової програми здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 124 Системний аналіз на відкритій зустрічі з членами експертної групи.

Дата зустрічі: 13 квітня 2023 року.

Час зустрічі: 11:30 – 12:10.

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/74484376946?pwd=NNDIkp0r834RFjB3sbgH3qbXP7mFbw.1

Meeting ID: 744 8437 6946

Passcode: 3KeMQK

СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН

Загальнонаукові (філософські) дисципліни (обов’язкові)
1. Філософія та методологія сучасної науки, проблеми формування критичного мислення
2. Психолого-педагогічні основи науково-педагогічної діяльності

Дисципліни, що формують універсальні навички дослідника (обов’язкові)
3. Методологія наукових досліджень
4. Особливості сучасної наукової комунікації
5. Сучасні методи аналізу даних

Дисципліни, що формують мовні компетентності (обов’язкові)
6. Іноземна мова як мова наукової комунікації

Дисципліни зі спеціальності (обов’язкові)
7. Сучасні інформаційні технології
8. Педагогічна практика

Дисципліни зі спеціальності (вибіркові)
9. Оптимальне керування складними системами
10. Застосування вейвлет-перетворень у аналізі часових рядів
11. Системний аналіз проблем науки та техніки
12. Фрактальний аналіз випадкових процесів

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ ТА АСПІРАНТИ


НАУКОВІ КЕРІВНИКИ


Завідувач кафедри прикладної математики, д-р фіз.-мат. наук, проф. Сидоров Максим Вікторович.

Професор кафедри прикладної математики, д-р техн. наук, проф. Кіріченко Людмила Олегівна.

Професор кафедри прикладної математики, д-р фіз.-мат, наук, проф. Першина Юлія Ігорівна.

Професор кафедри прикладної математики, д-р техн. наук, проф. Романова Тетяна Євгеніївна.

Професор кафедри прикладної математики, д-р техн. наук, проф. Тевяшев Андрій Дмитрович.

Професор кафедри прикладної математики, канд. техн. наук, доц. Гусарова Ірина Григоріївна.

Доцент кафедри прикладної математики, канд. техн. наук, доц. Єсілевський Валентин Семенович.

Доцент кафедри прикладної математики, канд. техн. наук, доц. Наумейко Ігор Володимирович.

Доцент кафедри прикладної математики, канд. техн. наук, доц. Яловега Ірина Георгіївна.

Доцент кафедри прикладної математики, канд. техн. наук, доц. Поляков Андрій Олександрович.

Доцент кафедри прикладної математики, канд. техн. наук, доц. Матвієнко Ольга Іванівна.


АСПІРАНТИ


Перший рік навчання

Закутний Сергій Валерійович

Науковий керівник доц. Гибкіна Н.В.

Спеціальність 124 Системний аналіз

Тема дисертаційної роботи «Методи машинного навчання у задачі прогнозування спортивних подій»

Новаковський Антон Валерійович 

Науковий керівник доц. Яловега І.Г.

Спеціальність 124 Системний аналіз

Тема дисертаційної роботи «Дизайн-мислення в контексті розвитку генеративного AI: розподіл ролей та задач між людиною та штучним інтелектом»

Шкурко Вячеслав Вікторович

Спеціальність 124 Системний аналіз

Науковий керівник доц. Поляков А.О.

Тема дисертаційної роботи «Методи та моделі штучного інтелекту формування тестів та валідації з підвищеною якістю при розробці програмного забезпечення»

Луханін Володимир Сергійович

Науковий керівник доц. Яловега І.Г.

Спеціальність 124 Системний аналіз

Тема дисертаційної роботи «Моделювання стійкого розвитку нелінійних взаємодіючих систем»


Другий рік навчання

Колісник Олександр Володимирович

Науковий керівник доц. Наумейко І.В.

Спеціальність 124 Системний аналіз

Тема дисертаційної роботи «Розробка та дослідження динамічних моделей аварій у системі об’єкт-захист»

Профілі у наукометричних базах:

Федосєєнко Андрій Олегович

Науковий керівник доц. Наумейко І.В.

Спеціальність 124 Системний аналіз

Тема дисертаційної роботи «Дослідження моделей процесів відновлення при аваріях в людино-машинних марківських системах»

Профілі у наукометричних базах:


Третій рік навчання

Хандак Даниїл Васильович

Науковий керівник проф. Кіріченко Л.О.

Спеціальність 124 Системний аналіз

Тема дисертаційної роботи «Аналіз та класифікація нестаціонарних часових рядів на основі методів машинного навчання»

Профілі у наукометричних базах:


Закінчив навчання

Білобородов Артем Андрійович

Науковий керівник проф. Першина Ю.І.

Спеціальність 124 Системний аналіз

Тема дисертаційної роботи «Наближення функцій двох змінних за допомогою сплайн інтерлінації зі збереженням потрібного класу диференційованості»

Профілі у наукометричних базах:

ПУБЛІКАЦІЇ АСПІРАНТІВ

 1. Yesilevskyi V., Koliadin A., Sereda O. Development of a video processing module for the task of air object recognition based on their contour // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2022. № 3. С. 16-25.
 2. Kirichenko L., Radivilova T., Pichugina O., Chala L., Khandak D. Trend Detection in Short Time Series Using Discrete Wavelet Transform // 4th International Scientific Conference “Information Technology and Implementation” (IT&I-2022) (Kyiv, Ukraine, 30 November – 2 December, 2022). CEUR Workshop Proceedings. Vol. 3347. Р. 159-168.
 3. Yesilevskyi, V., Koliadin, A., Sereda, O. Method of segmentation of air objects in video // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (Івано-Франківськ, 15 – 16 грудня 2022 р.). С. 11-15.
 4. Єсілевський В., Колядін А., Середа О. Виділення силуетів повітряних об’єктів на відеозображенні для задачі розпізнавання їх типів // Збірник матеріалів 11-ї міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології ІСТ-2022» (Харків, 22-25 листопада 2022 р.). Ч. 2. С. 21-27.
 5. Єсілевський В. С., Колядін А. В., Середа О.Г. Метод корекції помилок при визначенні координат об’єкту оптико-електронними станціями // Збірник матеріалів 11-ї міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології ІСТ-2022»  (Харків, 22-25 листопада 2022 р.). Ч. 2. С. 41–46.
 6. Сергієнко I.В., Литвин О.М., Литвин О.О., Ткаченко О.В., Білобородов А.А. Оптимізація параметрів в операторах інтерлінації функції на M паралельних прямих з автоматичним збереженням класу диференційованості  // Кібернетика і системний аналіз. 2021. Т. 57, №2. С. 52-61.
 7. Сергієнко I.В., Литвин О.М., Литвин О.О., Ткаченко О.В., Білобородов А.А. Оптимізація параметрів в узагальненій формулі Даламбера для функції двох змінних // Кібернетика і системний аналіз. 2021. Т. 57, №4. С. 20-29.
 8. Yesilevskyi V., Tevyashev А., Koliadin А. Air Object Recognition by the Normalized Contour Descriptors // Праці 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології» (Харків-Одеса, 13-19 вересня 2021 р.). С. 47-52.
 9. Тевяшев А., Земляный О., Шостко И., Колядин А. Метод анализа инструментальных погрешностей измерения параметров траекторий движения летательных аппаратов оптико-электронными станциями // Праці 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології» (Харків-Одеса, 13-19 вересня 2021 р.). С. 303-312.
 10. Yesilevskyi V., Tevyashev А., Koliadin А. Аir objects recognition by the phase correlation method // Forum “Digital Reality” – 2021 (Odessa State Environmental University Odessa, Ukraine, September 13-19, 2021). Р. 6.
 11. Есилевский В.С., Тевяшев А.Д., Колядин А.В. Метод распознавания воздушных объектов на основе нормализованных дескрипторов контура и комплекснозначной нейронной сети // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2020. №6/4 (108). С. 48-57.
 12. Shostko I., Tevyashev A., Kulia Y., Koliadin A. Optical-electronic system of automatic detection and high-precise tracking of aerial objects in real-time // 3rd International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems, CMIS 2020 (Zaporizhzhia, 27 April – 1 May 2020). CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2608. 2020. Р. 784-803.
 13. Zemlyaniy О., Tevyashev А., Shostko І., Koliadin А. Мathematical model and method for covert estimation of aerial object coordinates using two optical-electronic stations // Матеріали 9-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології ІСТ-2020» (Харків, 17–20 листопада 2020 р.). С. 96-99.
 14. Yesilevskyi V., Tevyashev А., Koliadin А. Аir objects recognition by the phase correlation method // Матеріали 9-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології ІСТ-2020» (Харків, 17–20 листопада 2020 р.). С. 103-105.
 15. Tevyashev А., Koliadin А. Іnterfaces and software control models of multipoint aerial objects trajectory measurements system // Матеріали 9-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології ІСТ-2020» (Харків, 17–20 листопада 2020 р.). С. 110-111.
 16. Білобородов А.А., Бобков М.І., Стародубець А.О. Литвин О.Г. Тестування методу скінченних сум Фур’є та Фейєра з використанням фантома Шеппа–Логана // Матеріали міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті» (Харків, 16-17 квітня 2019 р.). Том 7. С. 102-103.
 17. Тевяшев А.Д., Колядін А.В. Математична модель і метод метрологічної атестації оптико-електронної системи зовнішніх траєкторних вимірювань літальних апаратів // Збірник ХІХ науково-технічної конференції «Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах» (Чернігів, 5-6 вересня 2019 р.). С. 256.
 18. Тевяшев А.Д., Шостко І.С., Семенець В.В., Неофітний М.В., Колядін А.В. Лазерна оптико-електронна станція зовнішніх траєкторних вимірювань // Збірник ХІХ науково-технічної конференції «Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах» (Чернігів, 5-6 вересня 2019 р.). С. 257-258.
 19. Тевяшев А.Д., Шостко І.С., Семенець В.В., Неофітний М.В., Колядін А.В. Лазерна оптико-електронна система високоточного супроводу повітряних об’єктів // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки. Зброя та безпека» (Київ, 8–11 жовтня 2019 р.). С. 403-405.
 20. Тевяшев А.Д., Шостко І.С., Семенець В.В., Неофітний М.В., Колядін А.В. Оптико-електронна система зовнішніх траєкторних вимірювань літальних апаратів // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки. Зброя та безпека» (Київ, 8-11 жовтня 2019 р.). С. 405-406.
 21. Yesilevskyi V., Teviashev А., Koliadin А. Transfer Learning In Aircraft Classification // Матеріали 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології ІСТ-2019» (Коблеве, 9-14 вересня 2019 р.). C. 132-134.
 22. Тевяшев А., Колядін А. Методи та алгоритми посекторного сканування в оптико-електронних станціях кругового моніторингу повітряного простору // Матеріали 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології ІСТ-2019» (Коблеве, 9-14 вересня 2019 р.).  C. 140-142.
 23. Семенець В.В., Тевяшев А.Д., Шостко І.С., Неофітний М.В., Колядин А.В. Інформаційно-аналітична технологія виявлення та високоточного супроводу повітряних об’єктів // Збірник матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки» (Київ, 11-12 жовтня 2018 р.). C. 234-236.
 24. Тевяшев А., Колядін А. Математичні моделі та методи високоточного супроводу повітряних об’єктів // Матеріали 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології  ІСТ-2018», присвяченої 55-річчю кафедри прикладної математики ХНУРЕ (Харків – Коблеве, 10-15 вересня  2018 р.). С. 209-213.
 25. Білобородов А.А., Кушнарьов А.А. Литвин О.Г. Знаходження коефіцієнтів Фур’є з урахуванням проекційних даних при математичному моделюванні процесу томографічної реконструкції // Матеріали 21-го міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті» (Харків, 25-27 квітня 2017 р.). С. 60-61.
 26. Тевяшев А.Д., Колядин А.В. Информационно-аналитическая технология обнаружения и сопровождения подвижных объектов в видеопотоке // Матеріали 6-ї міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні системи та технології ІСТ-2017», присвяченої 80-річчу В.В. Свиридова (Коблево, 11-16 вересня 2017 р.). С. 158-159.

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ ХНУРЕ
ВКАЗІВНИК ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ
АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ

 • Наказ ХНУРЕ про атестацію аспірантів, докторантів та здобувачів від 19.09.2023 № 42А.
 • Засідання кафедри прикладної математики від 22 вересня 2023 року.

ОПИТУВАННЯ

Опитування роботодавців https://forms.gle/qupiyw8bbS4wW4XM8
Опитування науково-педагогічних працівників https://forms.gle/AvdZeX346ZmGHXE96
Опитування аспірантів https://forms.gle/FBMnZdvCVEyQcA126

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “З”, кімната  26.

Телефон: +38 (057) 702-14-36.

Адреса електронної скриньки: d_am@nure.ua.