Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Спеціальність 124 Системний аналіз

Кафедра прикладної математики готує:

бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю:
124 – Системний аналіз (спеціалізація Системний аналіз).


Студенти вивчають дисципліни:

 • фундаментальні: математичний аналіз, функціональний аналіз, алгебра і геометрія, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, теорія ймовірностей і математична статистика, дискретна математика, випадкові процеси, чисельні методи, методи безперервної і дискретної оптимізації, математична логіка і теорія алгоритмів;
 • комп’ютерні: програмування на мовах R, Python та C ++, структури даних і алгоритмів, програмне забезпечення обчислювальних систем, системи управління базами даних, комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія, комп’ютерні мережі, WEB-технології, SCADA-системи, геоінформаційні системи і технології;
 • професійно-орієнтовані: математичні основи теорії систем, моделювання складних систем, бази даних та інформаційні системи, стохастичне програмування, фінансова математика, інтервальна математика, актуарна математика, теорія фракталів, теорія хаосу, теорія управління, організація баз даних і знань, імітаційне моделювання, оптимальне стохастическое керування, логістика;
 • трендові (топові): бази знань і управління знаннями, Data Mining, Big Data, Machine Learning.

Знання та навички:

Випускники кафедри є професійними фахівцями в галузі системного аналізу, які здатні до абстрактного мислення, аналізу і синтезу інформації, а також здатні застосовувати знання в практичних ситуаціях, працювати в міжнародному контексті і оцінювати якість виконуваних робіт.

Отримані знання та навички у сфері системного аналізу дозволяють:

 • формалізувати проблеми за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання різних процесів;
 • будувати математично коректні моделі статичних і динамічних процесів з урахуванням невизначеності зовнішніх і внутрішніх факторів;
 • формулювати завдання оптимізації при проектуванні систем управління і прийняття рішень;
 • проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних;
 • використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей і прогнозування.

Працевлаштування:

Випускники спеціальності системний аналіз можуть працювати:

 • фінансовими аналітиками,
 • бізнес аналітиками,
 • системними аналітиками,
 • аналітиками програмного забезпечення,
 • Web-аналітиками,
 • керівниками ІТ відділів,
 • Product Manager,
 • Project Manager,
 • менеджерами з логістики,
 • аналітиками з інформаційної безпеки,
 • фахівцями з інформаційних систем, які керують даними (Chief Data Officer),
 • технічними письменниками,
 • а також працювати в області консалтингу (стратегічне планування),
 • оптимізації бізнес-процесів, управління проектами.

Студенти освітньої програми 124 – Системний аналіз діляться своїми враженнями. Як поступити, чи важко навчатись, де та коли працевлаштовуватися.

З Правилами прийому можна ознайомитись на офіційному сайті ХНУРЕ.