Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Спеціальність 124 Системний аналіз

Кафедра прикладної математики готує:

–  бакалаврів за спеціальністю 124 Системний аналіз. Освітня програма “Системний аналіз”; – магістрів за спеціальністю 124 Системний аналіз. Освітньо-професійна програма “Системний аналіз і управління”; – докторів філософії за спеціальністю 124 Системний аналіз. Освітньо-наукова програма “Системний аналіз”.

 

Студенти вивчають дисципліни:

 • фундаментальні: математичний аналіз, функціональний аналіз, алгебра і геометрія, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, теорія ймовірностей і математична статистика, дискретна математика, випадкові процеси, чисельні методи, методи безперервної і дискретної оптимізації, математична логіка і теорія алгоритмів;
 • комп’ютерні: програмування на мовах R, Python, C++ та Java, структури даних і алгоритмів, програмне забезпечення обчислювальних систем, системи управління базами даних, комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія, комп’ютерні мережі, WEB-технології;
 • професійно-орієнтовані: математичні основи теорії систем, моделювання складних систем, бази даних та інформаційні системи, стохастичне програмування, фінансова математика, страхова математика, інтервальна математика, актуарна математика, теорія фракталів, теорія хаосу, теорія управління, організація баз даних і знань, імітаційне моделювання, оптимальне стохастическое керування, геоінформаційні системи, відеоаналітика;
 • трендові (топові): бази знань і управління знаннями, Data Mining, Big Data, Machine Learning.

Знання та навички:

Випускники кафедри є професійними фахівцями в галузі системного аналізу, які здатні до абстрактного мислення, аналізу і синтезу інформації, а також здатні застосовувати знання в практичних ситуаціях, працювати в міжнародному контексті і оцінювати якість виконуваних робіт.

Отримані знання та навички у сфері системного аналізу дозволяють:

 • формалізувати проблеми за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання різних процесів;
 • будувати математично коректні моделі статичних і динамічних процесів з урахуванням невизначеності зовнішніх і внутрішніх факторів;
 • формулювати завдання оптимізації при проектуванні систем управління і прийняття рішень;
 • проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних;
 • використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей і прогнозування.

 

НМТ

Щоб оцінити свої шанси на вступ на бакалаврат варто знати необхідні предмети НМТ/ЗНО та порівняти свій рейтинговий бал з прохідними конкурсними балами минулих років.

Працевлаштування:

Випускники спеціальності системний аналіз можуть працювати:

 • фінансовими аналітиками,
 • бізнес аналітиками,
 • системними аналітиками,
 • аналітиками програмного забезпечення,
 • Web-аналітиками,
 • керівниками ІТ відділів,
 • Product Manager,
 • Project Manager,
 • менеджерами з логістики,
 • аналітиками з інформаційної безпеки,
 • фахівцями з інформаційних систем, які керують даними (Chief Data Officer),
 • технічними письменниками,
 • а також працювати в області консалтингу (стратегічне планування),
 • оптимізації бізнес-процесів, управління проектами.

 
 
Наш випускник спеціальності 124 Системний аналіз Глущенко Богдан розповідає, чому слід обрати саме системний аналіз, які основні напрямки цієї спеціальності, що вивчає ця освітня програма та ким можна працювати після закінчення ВНЗ.
 
 
 

 

Студенти освітньої програми 124 Системний аналіз діляться своїми враженнями. Як поступити, чи важко навчатись, де та коли працевлаштовуватися.

 

З Правилами прийому можна ознайомитись на офіційному сайті ХНУРЕ.