Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Науково-дослідна робота студентів

У 2023-2024 навчальному році на кафедрі прикладної математики ХНУРЕ продовжують роботу студентські наукові гуртки:

1) Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів транспорту і розподілу цільових продуктів, керівник – канд. техн. наук, доц., проф. каф. ПМ Гусарова І.Г. (iryna.husarova@nure.ua);

2) Актуальні проблеми фінансової та актуарної математики, керівник – канд. техн. наук, доц., доц. каф. ПМ Гибкіна Н.В. (nadiia.gybkina@nure.ua);

3) Двобічні ітераційні методи розв’язання операторних рівнянь, керівник – д-р фіз.-мат. наук, проф., зав. каф. ПМ Сидоров М.В. (maxim.sidorov@nure.ua);

4) Ідентифікація складних систем, керівник – канд. техн. наук, доц., доц. каф. ПМ Козиренко С.І. (svitlana.kozyrenko@nure.ua);

5) Комп’ютерний зір та штучний інтелект майбутнього, керівник – канд. техн. наук, доц., доц. каф. ПМ Єсілевський В.С. (valentyn.yesilevskyi@nure.ua);

6) Методи розв’язання задач комп’ютерної томографії, керівник – канд. фіз.-мат. наук, доц., проф. каф. ПМ Литвин О.Г. (oleksandra.litvin@nure.ua);

7) Моделі катастроф в ергатичних системах, керівник – канд. техн. наук, доц., доц. каф. ПМ Наумейко І.В. (igor.naumeyko@nure.ua);

8) Стохастичні моделі та методи оперативного управління системами енергетики, керівник – д-р техн. наук, проф., проф. каф. ПМ Тевяшев А.Д. (andrew.teviashev@nure.ua);

9) Хаос, фрактали, вейвлети, керівник – д-р техн. наук, проф., проф. каф. ПМ Кіріченко Л.О. (lyudmyla.kirichenko@nure.ua);

10) Школа олімпійського резерву з математики, керівник – д-р фіз.-мат. наук, проф., зав. каф. ПМ Сидоров М.В. (maxim.sidorov@nure.ua), ст. викл. каф. ПМ Гвоздєв М.І. (mykyta.hvozdev@nure.ua).

 

Детальну інформацію про роботу гуртків можна отримати у їх керівників.