Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Ольга Іванівна Матвієнко

Ольга Іванівна Матвієнко
Доцент кафедри прикладної математики, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2000 р. – закінчила Харківський Державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність «Прикладна математика».
2017 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищала у Харківському національному університеті радіоелектроніки.
2017 р. – асистент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
2017 р. – старший викладач кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.

2020 р. – доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.


Викладає курси: Вища математика, Програмування, Програмне забезпечення обчислювальних систем, Інформаційні системи та технології в системному аналізі, Методи стохастичної та нечіткої оптимізації, Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень.


Наукова діяльність

В рамках держбюджетних НДР брала участь у науково-дослідній роботі: «Розробка методології та математичних моделей соціально-економічних систем при реалізації концепції їх сталого розвитку».

Брала участь у госпдоговірній науково-дослідній роботі «Оцінка потенціалу ресурсозбереження водоводів комплексу водопідготовки «Донець» окремого підрозділу комунального підприємства «Харківводоканал».

Має понад 20 публікацій.