Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Магістратура – 113 Прикладна математика

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА”

Спеціальність 113 Прикладна математика

АКРЕДИТАЦІЯ ОПП «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА, 2024 р.

 1. Відомості самооцінювання.
 2. Програма візиту експертної групи.
 3. Звіт експертної групи.
 4. Висновок галузевої експертної ради.
 5. Рішення Національного агентства.
 6. Сертифікат про акредитацію освітньої програми.

Запрошуємо всіх бажаючих до обговорення питань акредитації освітньо-професійної програми «Прикладна математика» здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 113 Прикладна математика на відкритій зустрічі з членами експертної групи.

Дата зустрічі: 31 січня 2024

Час зустрічі: 16:30

Підключитись до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/85909553925?pwd=Y3yUrkRumD8tdPBZzvdNFi6YGSHgKx.1

Meeting ID: 859 0955 3925

Passcode: 2024

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН

Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов’язкові)

 1. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
 2. Задачі та методи Data Mining
 3. Методи стохастичної та нечіткої оптимізації
 4. Стохастичний аналіз та його застосування
 5. Математичне моделювання систем з розподіленими параметрами
 6. Теорія R-функцій та її застосування (включаючи курсовий проєкт)

 

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою «Прикладна математика» (обов’язкові)

 1. Нелінійні моделі динамічних систем та синергетика
 2. Комп’ютерне моделювання задач прикладної математики
 3. Професійна практика
 4. Кваліфікаційна робота

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)

 1. Педагогіка вищої школи

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою «Прикладна математика» (вибіркові)

 1. Технології розробки комп’ютерних ігор
 2. Обробка зображень та мультимедіа
 3. Чисельні методи розв’язання нелінійних операторних рівнянь
 4. Загальна теорія ітераційних методів
 5. Математична економіка
 6. Математичні та комп’ютерні методи криптології
 7. Спеціальні методи теорії апроксимації
 8. Методи інтерлінації та інтерфлетації функцій
 9. Інтервальна математика
 10. Обробка великих масивів даних та розподілені файлові системи

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “З”, кімната  26.

Телефон: +38 (057) 702-14-36.

Адреса електронної скриньки: d_am@nure.ua.