Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Ресурсне забезпечення спеціальності 124 Системний аналіз

 

Дані щодо ресурсного забезпечення для організації освітнього процесу за освітніми програмами Системний аналіз, Системний аналіз і управління спеціальності 124 Системний аналіз

 

     Кафедра прикладної математики веде підготовку здобувачів за освітніми програмами:

– Системний аналіз, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

– Системний аналіз і управління, другий (магістерський) рівень вищої освіти;

– Системний аналіз, третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

у межах спеціальності 124 Системний аналіз.

     Для навчання здобувачів за освітніми програмами Системний аналіз, Системний аналіз і управління кафедра використовує загально-університетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується.

     Кафедра має у своєму розпорядженні наступні аудиторії для проведення занять:

– ауд. № 26А-з «Навчально-наукова мультимедійна лабораторія кафедри прикладної математики», призначена для проведення лекцій та практичних занять за всіма дисциплінами навчальних планів за освітніми програмами Прикладна математика всіх рівнів вищої освіти;

– ауд. № 27-з «Учбовий інформаційно-аналітичний центр кафедри прикладної математики», призначена для проведення лекцій, практичних та лабораторних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, консультацій, захисту курсових та атестаційних робіт.

     Аудиторію № 27-з здобувачі можуть використовувати для самостійної роботи.

     Всі вищенаведені аудиторії кафедри мають паспорти, які розглядаються та затверджуються щорічно.

     Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами:

– на кафедрі є повний комплект методичного забезпечення в електронному вигляді, який зберігається на сервері кафедри та доступний для кожного здобувача у ауд. 27-з;

– надано доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету, що дозволяє використовувати розташовані в науковій бібліотеці університету КНМЗ за дисциплінами навчальних планів за освітніми програмами Системний аналіз, Системний аналіз і управління;

– наукова бібліотека ХНУРЕ має доступ до онлайнових баз даних, послугами якої може скористатися будь-який здобувач вищої освіти та співробітник університету, наприклад: правова БД «Ліга: Закон»; електронні версії підручників видавництва ЦУЛ – «Центр учбової літератури»; електронні журнали: «Захист інформації. INSIDE»; «Information Security»; online-журнали з наукової бібліотеки eLIBRARY.

     Навчальні аудиторії № 26А-з та № 27-з кафедри прикладної математики оснащені усім необхідним сучасним обладнанням, у тому числі мультимедійним, для реалізації освітніх програм, за якими йдеться підготовка здобувачів, а саме:

– ауд. № 26А:

         1) дошка інтерактивна IP Board T80B(IR)-WD – 1 од.;

         2) проектор мультимедійний Epson EB-X04 – 1 од.;

– ауд. № 27-з:

            1) комп’ютери конфігурації № 4 Intel Core – 10 од. на 10 робочих місць;

         2) принтер HP LaserJet 1020 – 1 од.;

         3) оргтехніка МФУНР – 1 од.;

         4) проекторTOSIBA TLP-X100 з екраном– 1 од.

     Комп’ютерний парк кафедри прикладної математики складає 27 одиниць. Усі комп’ютери мають сучасну елементну базу, а також таке, що є у відкритому доступі в Інтернеті.

     Кількість обладнання та програмного забезпечення є достатнім для проведення повного циклу навчання здобувачів за освітніми програмами Системний аналіз, Системний аналіз і управління.

     За необхідністю кафедра використовує комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету з необхідним програмним забезпеченням, лекційні аудиторії, лабораторії та комп’ютерні класи наукового парку «Синергія», а також складає заявки на придбання необхідного для подальшого забезпечення освітнього процесу обладнання, програмного забезпечення та матеріалів.

     Якісну підготовку здобувачів за освітніми програмами Системний аналіз, Системний аналіз і управління здійснюють викладачі кафедри, серед яких:

– 6 докторів наук, професорів;

– 2 кандидата наук, доцента на посаді професорів;

– 10 кандидатів наук, доцентів;

– 3 старших викладача без наукового ступеня;

– 3 асистента.

     Всі вони мають кваліфікацію, відповідну до спеціальності 124 Системний аналіз, за якою ведеться підготовка здобувачів, ведуть наукову діяльність, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів, мають достатній стаж роботи та своєчасно проходять підвищення кваліфікації або стажування.

     Для підвищення якості навчання до підготовки здобувачів кафедра прикладної математики залучає провідних фахівців та практиків з виробництва:

– Науково-дослідницький інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (ІПМАШ НАНУ), м. Харків;

– НДП Інститут транспорту газу, м. Харків.