Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Аспірантура

Викладачі кафедри Прикладної математики здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністями:

113 – Прикладна математика (спеціалізація Прикладна математика).

124 – Системний аналіз (спеціалізація Системний аналіз).

Підготовкою аспірантів керують професора: Тевяшев А.Д., Кіріченко Л.О., Сидоров М.В., Литвин О.М., Романова Т.Є. Зараз на кафедрі навчається 10 аспірантів.

Спеціальність 113 – Прикладна математика

Тематика наукових досліджень:

– Застосування стохастичних моделей у системах енергетики;

– Математичне моделювання та оптимізація нестаціонарних неізотермічних режимів транспорту і розподілу природного газу в газотранспортних системах;

– Методи дослідження фрактальних стохастичних процесів;

– Інтервальний аналіз і його застосування;

– Математичне моделювання та чисельний аналіз зображень комп’ютерної томографії;

– Проекційні методи розв’язання крайових задач та інтегральних рівнянь;

– Метод R-функцій в задачах математичного моделювання фізико-механічних полів;

– Двобічні ітераційні методи розв’язання лінійних та нелінійних операторних рівнянь;

– Стохастичний аналіз в економіці та техніці;

– Оптимальне керування складними об’єктами та системами;

– Моделі катастроф у ергатичних системах.

Навчальні плани та освітньо-наукові програми спеціальності 113 – Прикладна математика дивіться за посиланням: аспірантура 113 Прикладна математика

 

Спеціальність 124 – Системний аналіз

Тематика наукових досліджень:

– Методи системного аналізу у дослідженні складних систем;

– Геоінформаційні системи і технології в системах енергетики;

– Моделі катастроф у ергатичних системах;

– Оптимальне стохастичне керування складними об’єктами та системами;

– Методи аналізу та оптимального керування процесами теплопровідності;

– Методи аналізу та оптимального керування процесами коливань;

– Методи прийняття рішень в умовах багатокритеріальності;

– Методи прийняття рішень в умовах невизначеності;

– Системний аналіз та методи керування нестаціонарними процесами транспорту і розподілу природного газу у газотранспортних системах.

Навчальні плани та освітньо-наукові програми спеціальності 124 – Системний аналіз дивіться за посиланням: .аспірантура 124 Системний аналіз

Підготовка кадрів вищої кваліфікації. Захисти дисертацій в динаміці.

2015201620172018201920202021
Захисти дисертацій в динаміці
К.н.
Д.н.
Доктор філософії (з 2021 р.)
0

0

3

0

1

0

1

0

1

2

 

 

1

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Сучасні методи аналізу даних

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Сучасні методи аналізу даних