Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

ОНП “Прикладна математика” [113 – Прикладна математика]

ОНП "Прикладна математика" [113 - Прикладна математика]

Спеціальність 113 – Прикладна математика

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

АКРЕДИТАЦІЯ ОНП «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА, 2021 р.

 1. Відомості самооцінювання.
 2. Програма візиту експертної групи.
 3. Звіт експертної групи.
 4. Відповідь на звіт експертної групи.
 5. Висновок галузевої експертної ради.
 6. Коментар до проекту висновку галузевої експертної ради.
 7. Рішення Національного агентства.

Запрошуємо всіх бажаючих до обговорення питань акредитації освітньо-наукової програми здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти за спеціальністю 113 Прикладна математика у відкритій зустрічі з членами експертної групи.

Дата зустрічі: 22 грудня 2021 року.

Час зустрічі: 16:15-17:15.

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/71927072844?pwd=bkk4b3prTmp6K1JnblhJS3VMa091Zz09

Meeting ID: 719 2707 2844

Passcode: 2021

СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН

Загальнонаукові (філософські) дисципліни (обов’язкові)
1. Філософія та методологія сучасної науки, проблеми формування критичного мислення
2. Психолого-педагогічні основи науково-педагогічної діяльності

Дисципліни, що формують універсальні навички дослідника (обов’язкові)
3. Методологія наукових досліджень
4. Особливості сучасної наукової комунікації
5. Сучасні методи аналізу даних

Дисципліни, що формують мовні компетентності (обов’язкові)
6. Іноземна мова як мова наукової комунікації

Дисципліни зі спеціальності (обов’язкові)
7. Математичне моделювання в науці та техніці

Дисципліни зі спеціальності (вибіркові)
8. Математичне моделювання фізико-механічних полів
9. Методи аналізу часових рядів, засновані на вейвлет-перетвореннях
10. Чисельні методи розв’язання задач математичної фізики
11. Методи фрактального аналізу випадкових процесів

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

Загальнонаукові (філософські) дисципліни (обов’язкові)
1. Філософія та методологія сучасної науки, проблеми формування критичного мислення
2. Психолого-педагогічні основи науково-педагогічної діяльності

Дисципліни, що формують універсальні навички дослідника (обов’язкові)
3. Методологія наукових досліджень
4. Особливості сучасної наукової комунікації
5. Сучасні методи аналізу даних

Дисципліни, що формують мовні компетентності (обов’язкові)
6. Іноземна мова як мова наукової комунікації

Дисципліни зі спеціальності (обов’язкові)
7. Математичне моделювання в науці та техніці

Педагогічна практика

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ ТА АСПІРАНТИ


НАУКОВІ КЕРІВНИКИ


Професор кафедри прикладної математики Кіріченко Людмила Олегівна.

Професор кафедри прикладної математики Сидоров Максим Вікторович.


АСПІРАНТИ


Перший рік навчання

Гвоздєв Микита Ігорович

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Методи двобічних наближень в задачах математичного моделювання мікроелектромеханічних систем, що описуються рівняннями вищих порядків»

Профілі у наукометричних базах:

 

Янбеков Равіль Якубович

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Двобічні ітераційні методи в задачах математичного моделювання термохімічних процесів»


Другий рік навчання

Чернишов Богдан Сергійович

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Метод квазіфункцій Гріна-Рвачова у чисельному аналізі нелінійних задач математичної фізики»

 

Яндуков Дмитро Євгенійович

Науковий керівник проф. Кіріченко Л.О.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Моделі і методи виявлення аномалій у часових рядах за допомогою машинного навчання»


Третій рік навчання

Зінченко Петро Петрович

Науковий керівник проф. Кіріченко Л.О.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Методи аналізу і синтезу часових рядів на основі машинного навчання»

Профілі у наукометричних базах:


Четвертий рік навчання

Кончаковська Оксана Сергіївна

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Методи функцій Гріна та квазіфункцій Гріна-Рвачова у чисельному аналізі мікроелектромеханічних систем»

Профілі у наукометричних базах:

ПУБЛІКАЦІЇ АСПІРАНТІВ

 1. Кончаковская О.С. Численный анализ одной нелинейной краевой задачи, моделирующей микроэлектромеханическую систему // Матеріали XX Ювілейного Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 19 – 21 квітня 2016). Т. 7. С. 88-89.
 2. Кончаковська О.С. Чисельний аналіз однієї нелінійної крайової задачі, яка моделює мікроелектромеханічну систему // Тези доповідей Дев’ятнадцятої Всеукраїнської (Чотирнадцятої Міжнародної) студентської наукової конференції з прикладної математики та інформатики „СНКПМI-2016” (Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 14 – 15 квітня 2016). С. 78-79.
 3. Кончаковская О.С., Сидоров М.В. Численный анализ одного нелинейного эллиптического уравнения, возникающего при моделировании микроэлектромеханических систем // Радіоелектроніка та інформатика. 2016. № 2 (73). С. 23-28.
 4. Кончаковская О.С., Сидоров М.В. Применение методов нелинейного анализа в математическом моделировании микроэлектромеханических систем // Біоніка інтелекту. 2017. № 1 (88). С. 60-64.
 5. Сидоров М.В., Кончаковська О.С. Побудова двобічних наближень до розв’язку однієї нелінійної крайової задачі, яка моделює мікроелектромеханічну систему // Збірник наукових праць (тези доповідей і вибрані статті) ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій» (КМПЗ-2017) (Рівне, 28 – 30 вересня 2017). С. 71-73.
 6. Кончаковська О.С. Застосування методів нелінійного аналізу у напіввпорядкованих просторах до чисельного аналізу мікроелектромеханічних систем // Матеріали XXI Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 25 – 27 квітня 2017). Т. 7. С. 82-83.
 7. Кончаковська О.С. Метод двобічних наближень у задачах моделювання мікроелектромеханічних систем // Тези доповідей Міжнародної студентської наукової конференції з прикладної математики та комп’ютерних наук „СНКПМКН-2017” (Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 27 – 28 квітня 2017). С. 136-138.
 8. Кончаковська О.С., Сидоров М.В. Метод двобічних наближень у чисельному аналізі однієї мікроелектромеханічної системи // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер. Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. Вип. 39, 2018. С. 33-41.
 9. Кончаковська О.С. Метод двобічних послідовних наближень у математичному моделюванні однієї електростатичної мікроелектромеханічної системи // ХІІІ международная научная конференция для молодых ученых “Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях” (Харьков, ХНУ имени В.Н. Каразина, 16 – 17 марта 2018 г.). С. 37-39.
 10. Кончаковська О.С. Двобічні послідовні наближення у чисельному аналізі нелінійної крайової задачі, яка моделює електростатичну мікроелектромеханічну систему // Матеріали XXII Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 17 – 19 квітня 2018). Т. 7. С. 80-81.
 11. Кончаковська О.С. Методи нелінійного аналізу у напівупорядкованих просторах у аналізі однієї електростатичної мікроелектромеханічної системи // Тези доповідей Міжнародної студентської наукової конференції з прикладної математики та комп’ютерних наук „СНКПМКН-2018” (Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 26 – 27 квітня 2018). С. 54-56.
 12. Чернишов Б.С. Про деякі підходи до розв’язання однієї крайової задачі для нелінійного еліптичного рівняння в областях складної геометрії // Матеріали XXII Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 17 – 19 квітня 2018). Т. 7. С. 116-117.
 13. Smelyakov K., Chupryna A., Hvozdiev M., Sandrkin D. Gradational Correction Models Efficiency Analysis of Low-Light Digital Image // Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream). 2019. Pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1109/eStream.2019.8732174
 14. Smelyakov K., Hvozdiev M., Chupryna A., Sandrkin D., Martovytskyi V. Comparative Efficiency Analysis of Gradational Correction Models of Highly Lighted Image //2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T). 2019. Pp. 703-708. DOI: https://doi.org/10.1109/PICST47496.2019.9061356
 15. Кончаковська О.С., Сидоров М.В. Чисельний аналіз методом двобічних наближень одновимірної нелінійної крайової задачі, яка моделює електростатичную МЕМС // Збірник наукових праць XXV Міжнародної наукової конференції „Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” – „APAMCS-2019” (Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 24 – 27 вересня 2019). С. 93-97.
 16. Кончаковська О.С. Використання методу квазіфункцій Гріна-Рвачова у чисельному аналізі однієї електростатичної мікроелектромеханічної системи // Матеріали XXIII Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 16 – 18 квітня 2019 р.). Т. 7. С. 112-113.
 17. Зинченко П.П. Синтез временных рядов с помощью генеративно-состязательной нейронной сети // Матеріали XXIII Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 16 – 18 квітня 2019 р.). Т. 7. С. 144-145.
 18. Kirichenko L., Zinchenko P., Radivilova T., Tavalbeh M. Machine Learning Detection of DDoS Attacks Based on Visualization of Recurrence Plots // Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019): Proceedings of the International Workshop, Kyiv, Ukraine. Ceur, 2019. Pp. 23-34.
 19. Radivilova T., Kirichenko L., Ageyev D., Tawalbeh M., Bulakh V., Zinchenko P. Intrusion Detection Based on Machine Learning Using Fractal Properties of Traffic Realizations // Advanced Trends in Information Theory (ATIT): Proceedings of 2019 IEEE International Conference, Kyiv, Ukraine. IEEE, 2019. Pp. 218-221. DOI: https://doi.org/10.1109/ATIT49449.2019.9030452
 20. Kirichenko L., Zinchenko P. Time Series Classification Based on Visualization of Recurrence Plots . In: Kalenkova A., Lozano J.A., Yavorskiy R. (eds) Tools and Methods of Program Analysis. TMPA 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1288. Springer, Cham. Pp. 101-108. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-71472-7_8
 21. Кириченко Л.О., Зинченко П.П. Классификация зашумленных временных рядов на основе рекуррентного анализа // Інформаційні системи та технології: матеріали статей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції (Коблеве – Харків, 09-14 вересня 2019 року). С. 60-62.
 22. Konchakovska O., Sidorov M. Numerical Analysis of the One-Dimensional Nonlinear Boundary Value Problem that Modeling an Electrostatic NEMS by Two-Sided Approximations Method // Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematics (JNAIAM). 2020. V. 14, № 3-4. Pp. 17-26.
 23. Кончаковська О.С. Метод двобічних наближень у чисельному аналізі одновимірної нелінійної крайової задачі, що моделює електростатичну наноелектромеханічну систему // ХV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках та інформаційних технологіях” (Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 13 – 14 березня 2020 г.). С. 20-21.
 24. Радівілова Т., Кириченко Л., Зінченко П., Тавалбех М., Булах В. Балансування самоподібного трафіку в мережних системах виявлення вторгнень. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2020. Вип. № 3 (7). С. 17-30.
 25. Radivilova T., Kirichenko L., Alghawli A. S., Ilkov A., Tawalbeh M., Zinchenko P. The Complex Method of Intrusion Detection Based on Anomaly Detection and Misuse Detection // Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT): Proceedings of 2020 IEEE 11th International Conference, 2020, Kyiv, Ukraine. Pp. 133-137. DOI: https://doi.org/10.1109/DESSERT50317.2020.9125051
 26. Kirichenko L., Zinchenko P., Radivilova T. Classification of Time Realizations Using Machine Learning Recognition of Recurrence Plots. In: Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, vol 1246. Springer, Cham. 687-696. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_44.
 27. Kirichenko L., Radivilova T., Bulakh V., Zinchenko P., Saif Alghawli A. Two approaches to machine learning classification of time series based on recurrence plots // Proceedings of the 2020 IEEE 3rd International Conference on Data Stream Mining and Processing «DSMP 2020», 2020. 84-89.
 28. Кіріченко Л.О., Степаненко Є.Д., Яндуков Д.Є. Класифікація часових рядів із використанням рекурентних діаграм // Системні технології. 2021. Т. 5, № 136. C. 81-87. DOI: https://doi.org/10.34185/1562-9945-5-136-2021-08
 29. Федоренко Є.Д., Яндуков Д.Є. Виявлення колективних аномалій у часових рядах // Матеріали XXV Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 20 – 22 квітня 2021). Т. 7, 10. С. 83-84.
 30. Smelyakov K., Chupryna A., Hvozdiev M., Sandrkin D., Ruban I., Voloshchuk O. Unified Models of Gradation Image Correction. In: Radivilova T., Ageyev D., Kryvinska N. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. 2021. Vol. 48. Springer, Cham. Pp. 293-317. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-43070-2_14

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ ХНУРЕ
ВКАЗІВНИК ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ
АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “З” кімната  26.

Телефон: +38 (057) 702-14-36.

Адреса електронної скриньки: d_am@nure.ua.