Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

ОНП “Прикладна математика” [113 Прикладна математика]

ОНП "Прикладна математика" [113 Прикладна математика]

Спеціальність 113 Прикладна математика

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА “ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА”

АКРЕДИТАЦІЯ ОНП «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА, 2021 р.

 1. Відомості самооцінювання.
 2. Програма візиту експертної групи.
 3. Звіт експертної групи.
 4. Відповідь на звіт експертної групи.
 5. Висновок галузевої експертної ради.
 6. Коментар до проекту висновку галузевої експертної ради.
 7. Рішення Національного агентства.
 8. Сертифікат про акредитацію освітньої програми.

Запрошуємо всіх бажаючих до обговорення питань акредитації освітньо-наукової програми здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 113 Прикладна математика на відкритій зустрічі з членами експертної групи.

Дата зустрічі: 22 грудня 2021 року.

Час зустрічі: 16:15-17:15.

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/71927072844?pwd=bkk4b3prTmp6K1JnblhJS3VMa091Zz09

Meeting ID: 719 2707 2844

Passcode: 2021

СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН

Загальнонаукові (філософські) дисципліни (обов’язкові)
1. Філософія та методологія сучасної науки, проблеми формування критичного мислення
2. Психолого-педагогічні основи науково-педагогічної діяльності

Дисципліни, що формують універсальні навички дослідника (обов’язкові)
3. Методологія наукових досліджень
4. Особливості сучасної наукової комунікації
5. Сучасні методи аналізу даних

Дисципліни, що формують мовні компетентності (обов’язкові)
6. Іноземна мова як мова наукової комунікації

Дисципліни зі спеціальності (обов’язкові)
7. Математичне моделювання в науці та техніці

Дисципліни зі спеціальності (вибіркові)
8. Математичне моделювання фізико-механічних полів
9. Методи аналізу часових рядів, засновані на вейвлет-перетвореннях
10. Чисельні методи розв’язання задач математичної фізики
11. Методи фрактального аналізу випадкових процесів

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

Загальнонаукові (філософські) дисципліни (обов’язкові)
1. Філософія та методологія сучасної науки, проблеми формування критичного мислення
2. Психолого-педагогічні основи науково-педагогічної діяльності

Дисципліни, що формують універсальні навички дослідника (обов’язкові)
3. Методологія наукових досліджень
4. Особливості сучасної наукової комунікації
5. Сучасні методи аналізу даних

Дисципліни, що формують мовні компетентності (обов’язкові)
6. Іноземна мова як мова наукової комунікації

Дисципліни зі спеціальності (обов’язкові)
7. Математичне моделювання в науці та техніці

Педагогічна практика

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ ТА АСПІРАНТИ


НАУКОВІ КЕРІВНИКИ


Професор кафедри прикладної математики Кіріченко Людмила Олегівна.

Професор кафедри прикладної математики Першина Юлія Ігорівна.

Професор кафедри прикладної математики Сидоров Максим Вікторович.

Професор кафедри прикладної математики Романова Татьяна Євгеніївна.

Доцент кафедри прикладної математики Гибкіна Надія Валентинівна.

Доцент кафедри прикладної математики Єсілевський Валентин Семенович.

Доцент кафедри прикладної математики Наумейко Ігор Володимирович.

Професор кафедри прикладної математики Стрельнікова Олена Олександрівна.

Доцент кафедри прикладної математики Ламтюгова Світлана Миколаївна.

Доцент кафедри прикладної математики Матвієнко Ольга Іванівна.


АСПІРАНТИ


Перший рік навчання

Мірошніченко Олександр Олександрович 

Науковий керівник доц. Матвієнко О.І.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Методи розв’язування задач прийняття рішень на графах з нечіткими вагами»

 

Подгорний Олексій Русланович 

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Застосування методу R-функцій у математичному моделюванні плоских фільтраційних течій»

 

Башкатов Євген Олександрович

Науковий керівник проф. Кіріченко Л.О.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Методи вейвлет-перетворення для аналізу, прогнозування та класифікації нестаціонарних часових рядів із застосуванням машинного навчання»

 

Білобородов Артем Андрійович

Науковий керівник проф. Першина О.І.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Наближення функцій двох змінних за допомогою сплайн інтерлінації зі збереженням потрібного класу диференційовності»

 

Василишин Костянтин Володимирович

Науковий керівник доц. Ламтюгова С.М.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Двобічні ітераційні методи у чисельному аналізі задач нелінійної теплопровідності»

 

Гончаренко Вадим Дмитрович

Науковий керівник доц. Єсілевський В.С.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Енергоефективне управління автономними апаратами у тривимірному просторі»

 

Дубінський Володимир Максимович

Науковий керівник проф. Романова Т.Є.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи  «Балансна упаковка 3D кластерів: математична модель та метод розв’язання»

 

Кит Микита Олександрович

Науковий керівник доц. Єсілевський В.С.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Дослідження та розробка методів глибинного навчання для виявлення небезпечних подій на основі зорового спостереження»

 

Коржов Сергій Олександрович

Науковий керівник доц. Матвієнко О.І.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Використання комплекснозначних нейронних мереж для розпізнавання літальних апаратів»

 

Лукашов Дмитро Сергійович

Науковий керівник доц. Наумейко І.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Застосування нейронних мереж для оптимізації архітектур сучасних обчислювальних систем»

 

Максимов Сергій Володимирович

Науковий керівник проф. Романова Т.Є.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Задача дисперсного компонування 3D об’єктів: математична модель та метод розв’язання»

 

Педан Радислав Віталійович

Науковий керівник доц. Єсілевський В.С.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Оцінка положення 3D об’єкта за 2D-зображенням за допомогою зіставлення ключових точок»


Другий рік навчання

Ковтун Артем Дмитрович

Науковий керівник проф. Першина Ю.І.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні екологічних систем»

 

Шерстнюк Дмитро Віталійович

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Метод R-функцій в чисельному аналізі двовимірних задач плазмостатики»


Третій рік навчання

Гвоздєв Микита Ігорович

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Методи двобічних наближень в задачах математичного моделювання мікроелектромеханічних систем, що описуються рівняннями вищих порядків»

Профілі у наукометричних базах:

 

Янбеков Равіль Якубович

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Двобічні ітераційні методи в задачах математичного моделювання термохімічних процесів»


Четвертий рік навчання

Чернишов Богдан Сергійович

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Метод квазіфункцій Гріна-Рвачова у чисельному аналізі нелінійних задач математичної фізики»


Закінчили навчання

Зінченко Петро Петрович

Науковий керівник проф. Кіріченко Л.О.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Методи аналізу і синтезу часових рядів на основі машинного навчання»

Профілі у наукометричних базах:

 

Кончаковська Оксана Сергіївна

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Методи функцій Гріна та квазіфункцій Гріна-Рвачова у чисельному аналізі мікроелектромеханічних систем»

Профілі у наукометричних базах:

ПУБЛІКАЦІЇ АСПІРАНТІВ

 1. Кончаковская О.С. Численный анализ одной нелинейной краевой задачи, моделирующей микроэлектромеханическую систему // Матеріали XX Ювілейного Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 19 – 21 квітня 2016). Т. 7. С. 88-89.
 2. Кончаковська О.С. Чисельний аналіз однієї нелінійної крайової задачі, яка моделює мікроелектромеханічну систему // Тези доповідей Дев’ятнадцятої Всеукраїнської (Чотирнадцятої Міжнародної) студентської наукової конференції з прикладної математики та інформатики „СНКПМI-2016” (Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 14 – 15 квітня 2016). С. 78-79.
 3. Кончаковская О.С., Сидоров М.В. Численный анализ одного нелинейного эллиптического уравнения, возникающего при моделировании микроэлектромеханических систем // Радіоелектроніка та інформатика. 2016. № 2 (73). С. 23-28.
 4. Кончаковская О.С., Сидоров М.В. Применение методов нелинейного анализа в математическом моделировании микроэлектромеханических систем // Біоніка інтелекту. 2017. № 1 (88). С. 60-64.
 5. Сидоров М.В., Кончаковська О.С. Побудова двобічних наближень до розв’язку однієї нелінійної крайової задачі, яка моделює мікроелектромеханічну систему // Збірник наукових праць (тези доповідей і вибрані статті) ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій» (КМПЗ-2017) (Рівне, 28 – 30 вересня 2017). С. 71-73.
 6. Кончаковська О.С. Застосування методів нелінійного аналізу у напіввпорядкованих просторах до чисельного аналізу мікроелектромеханічних систем // Матеріали XXI Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 25 – 27 квітня 2017). Т. 7. С. 82-83.
 7. Кончаковська О.С. Метод двобічних наближень у задачах моделювання мікроелектромеханічних систем // Тези доповідей Міжнародної студентської наукової конференції з прикладної математики та комп’ютерних наук „СНКПМКН-2017” (Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 27 – 28 квітня 2017). С. 136-138.
 8. Кончаковська О.С., Сидоров М.В. Метод двобічних наближень у чисельному аналізі однієї мікроелектромеханічної системи // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер. Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. Вип. 39, 2018. С. 33-41.
 9. Кончаковська О.С. Метод двобічних послідовних наближень у математичному моделюванні однієї електростатичної мікроелектромеханічної системи // ХІІІ международная научная конференция для молодых ученых “Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях” (Харьков, ХНУ имени В.Н. Каразина, 16 – 17 марта 2018 г.). С. 37-39.
 10. Кончаковська О.С. Двобічні послідовні наближення у чисельному аналізі нелінійної крайової задачі, яка моделює електростатичну мікроелектромеханічну систему // Матеріали XXII Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 17 – 19 квітня 2018). Т. 7. С. 80-81.
 11. Кончаковська О.С. Методи нелінійного аналізу у напівупорядкованих просторах у аналізі однієї електростатичної мікроелектромеханічної системи // Тези доповідей Міжнародної студентської наукової конференції з прикладної математики та комп’ютерних наук „СНКПМКН-2018” (Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 26 – 27 квітня 2018). С. 54-56.
 12. Чернишов Б.С. Про деякі підходи до розв’язання однієї крайової задачі для нелінійного еліптичного рівняння в областях складної геометрії // Матеріали XXII Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 17 – 19 квітня 2018). Т. 7. С. 116-117.
 13. Smelyakov K., Chupryna A., Hvozdiev M., Sandrkin D. Gradational Correction Models Efficiency Analysis of Low-Light Digital Image // Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream). 2019. Pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1109/eStream.2019.8732174
 14. Smelyakov K., Hvozdiev M., Chupryna A., Sandrkin D., Martovytskyi V. Comparative Efficiency Analysis of Gradational Correction Models of Highly Lighted Image //2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T). 2019. Pp. 703-708. DOI: https://doi.org/10.1109/PICST47496.2019.9061356
 15. Кончаковська О.С., Сидоров М.В. Чисельний аналіз методом двобічних наближень одновимірної нелінійної крайової задачі, яка моделює електростатичную МЕМС // Збірник наукових праць XXV Міжнародної наукової конференції „Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” – „APAMCS-2019” (Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 24 – 27 вересня 2019). С. 93-97.
 16. Кончаковська О.С. Використання методу квазіфункцій Гріна-Рвачова у чисельному аналізі однієї електростатичної мікроелектромеханічної системи // Матеріали XXIII Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 16 – 18 квітня 2019 р.). Т. 7. С. 112-113.
 17. Зинченко П.П. Синтез временных рядов с помощью генеративно-состязательной нейронной сети // Матеріали XXIII Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 16 – 18 квітня 2019 р.). Т. 7. С. 144-145.
 18. Kirichenko L., Zinchenko P., Radivilova T., Tavalbeh M. Machine Learning Detection of DDoS Attacks Based on Visualization of Recurrence Plots // Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019): Proceedings of the International Workshop, Kyiv, Ukraine. Ceur, 2019. Pp. 23-34.
 19. Radivilova T., Kirichenko L., Ageyev D., Tawalbeh M., Bulakh V., Zinchenko P. Intrusion Detection Based on Machine Learning Using Fractal Properties of Traffic Realizations // Advanced Trends in Information Theory (ATIT): Proceedings of 2019 IEEE International Conference, Kyiv, Ukraine. IEEE, 2019. Pp. 218-221. DOI: https://doi.org/10.1109/ATIT49449.2019.9030452
 20. Kirichenko L., Zinchenko P. Time Series Classification Based on Visualization of Recurrence Plots . In: Kalenkova A., Lozano J.A., Yavorskiy R. (eds) Tools and Methods of Program Analysis. TMPA 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1288. Springer, Cham. Pp. 101-108. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-71472-7_8
 21. Кириченко Л.О., Зинченко П.П. Классификация зашумленных временных рядов на основе рекуррентного анализа // Інформаційні системи та технології: матеріали статей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції (Коблеве – Харків, 09-14 вересня 2019 року). С. 60-62.
 22. Konchakovska O., Sidorov M. Numerical Analysis of the One-Dimensional Nonlinear Boundary Value Problem that Modeling an Electrostatic NEMS by Two-Sided Approximations Method // Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematics (JNAIAM). 2020. V. 14, № 3-4. Pp. 17-26.
 23. Кончаковська О.С. Метод двобічних наближень у чисельному аналізі одновимірної нелінійної крайової задачі, що моделює електростатичну наноелектромеханічну систему // ХV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках та інформаційних технологіях” (Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 13 – 14 березня 2020 г.). С. 20-21.
 24. Радівілова Т., Кириченко Л., Зінченко П., Тавалбех М., Булах В. Балансування самоподібного трафіку в мережних системах виявлення вторгнень. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2020. Вип. № 3 (7). С. 17-30.
 25. Radivilova T., Kirichenko L., Alghawli A. S., Ilkov A., Tawalbeh M., Zinchenko P. The Complex Method of Intrusion Detection Based on Anomaly Detection and Misuse Detection // Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT): Proceedings of 2020 IEEE 11th International Conference, 2020, Kyiv, Ukraine. Pp. 133-137. DOI: https://doi.org/10.1109/DESSERT50317.2020.9125051
 26. Kirichenko L., Zinchenko P., Radivilova T. Classification of Time Realizations Using Machine Learning Recognition of Recurrence Plots. In: Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, vol 1246. Springer, Cham. 687-696. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_44.
 27. Kirichenko L., Radivilova T., Bulakh V., Zinchenko P., Saif Alghawli A. Two approaches to machine learning classification of time series based on recurrence plots // Proceedings of the 2020 IEEE 3rd International Conference on Data Stream Mining and Processing «DSMP 2020», 2020. 84-89.
 28. Кіріченко Л.О., Степаненко Є.Д., Яндуков Д.Є. Класифікація часових рядів із використанням рекурентних діаграм // Системні технології. 2021. Т. 5, № 136. C. 81-87. DOI: https://doi.org/10.34185/1562-9945-5-136-2021-08
 29. Федоренко Є.Д., Яндуков Д.Є. Виявлення колективних аномалій у часових рядах // Матеріали XXV Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті» (Харків, ХНУРЕ, 20 – 22 квітня 2021). Т. 7, 10. С. 83-84.
 30. Smelyakov K., Chupryna A., Hvozdiev M., Sandrkin D., Ruban I., Voloshchuk O. Unified Models of Gradation Image Correction. In: Radivilova T., Ageyev D., Kryvinska N. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. 2021. Vol. 48. Springer, Cham. Pp. 293-317. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-43070-2_14.
 31. Kirichenko L., Radivilova Т., Pichugina О., Chala L, Khandak D. Trend Detection in Short Time Series Using Discrete Wavelet Transform // Selected Papers of the IX International Scientific Conference “Information Technology and Implementation” (IT&I-2022). Conference Proceedings. Kyiv, Ukraine, November 30 – December 02, 2022. Рр. 159-168. DOI: https://ceur-ws.org/Vol-3347.
 32. Kirichenko L., Pichugina O., Zinchenko H. Clustering time series of complex dynamics by features CEUR Worksop Proceeding, 2022, 3132, pp. 83–93 // Selected Papers of the VIII International Scientific Conference «Information Technology and Implementation» (IT&I-2021). Conference Proceedings, Kyiv, Ukraine, December 01–03, 2021. Published on CEUR-WS: 2-May-2022. DOI: http://ceur-ws.org/Vol-3132.
 33. Кончаковська О.С., Сидоров М.В. Метод двобічних наближень у чисельному аналізі одновимірної наноелектромеханічної системи під дією зовнішнього тиску // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молоді вчені 2023 – від теорії до практики» (Дніпро, 23 березня 2023). С. 150-153. URL: https://nmetau.edu.ua/file/-zbirnik-2023-gotovo-na_sayt.pdf.

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ ХНУРЕ
ВКАЗІВНИК ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ
АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ

 • Наказ ХНУРЕ про атестацію аспірантів, докторантів та здобувачів від 19.09.2023 № 42А.
 • Засідання кафедри прикладної математики від 22 вересня 2023 року.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “З”, кімната  26.

Телефон: +38 (057) 702-14-36.

Адреса електронної скриньки: d_am@nure.ua.