Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

ОНП “Прикладна математика” [113 – Прикладна математика]

Спеціальність 113 – Прикладна математика

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

АКРЕДИТАЦІЯ ОНП «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА, 2021 р.

  1. Відомості самооцінювання.
  2. Програма виїзду експертної групи.
  3. Звіт експертної групи.
  4. Відповідь на звіт експертної групи.
  5. Висновок галузевої експертної ради.
  6. Коментар до проекту висновку галузевої експертної ради.
  7. Рішення Національного агентства.

Запрошуємо всіх бажаючих до обговорення питань акредитації освітньо-наукової програми здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти за спеціальністю 113 Прикладна математика у відкритій зустрічі з членами експертної групи.

Дата зустрічі: __ листопада 2021 року.

Час зустрічі:

Підключитись до конференції Zoom: https://zoom.us/

Meeting ID:

Passcode:

СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН

Загальнонаукові (філософські) дисципліни (обов’язкові)
1. Філософія та методологія сучасної науки, проблеми формування критичного мислення
2. Психолого-педагогічні основи науково-педагогічної діяльності

Дисципліни, що формують універсальні навички дослідника (обов’язкові)
3. Методологія наукових досліджень
4. Особливості сучасної наукової комунікації
5. Сучасні методи аналізу даних

Дисципліни, що формують мовні компетентності (обов’язкові)
6. Іноземна мова як мова наукової комунікації

Дисципліни зі спеціальності (обов’язкові)
7. Математичне моделювання в науці та техніці

Дисципліни зі спеціальності (вибіркові)
8. Математичне моделювання фізико-механічних полів
9. Методи аналізу часових рядів, засновані на вейвлет-перетвореннях
10. Чисельні методи розв’язання задач математичної фізики
11. Методи фрактального аналізу випадкових процесів

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ ТА АСПІРАНТИ


НАУКОВІ КЕРІВНИКИ


Професор кафедри прикладної математики Кіріченко Людмила Олегівна.

Професор кафедри прикладної математики Сидоров Максим Вікторович.


АСПІРАНТИ


Перший рік навчання

Гвоздєв Микита Ігорович

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Методи двобічних наближень в задачах математичного моделювання мікроелектромеханічних систем, що описуються рівняннями вищих порядків»

 

Янбеков Равіль Якубович

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Двобічні ітераційні методи в задачах математичного моделювання термохімічних процесів»


Другий рік навчання

Чернишов Богдан Сергійович

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Метод квазіфункцій Гріна-Рвачова у чисельному аналізі нелінійних задач математичної фізики»

 

Яндуков Дмитро Євгенійович

Науковий керівник проф. Кіріченко Л.О.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Моделі і методи виявлення аномалій у часових рядах за допомогою машинного навчання»


Третій рік навчання

Зінченко Петро Петрович

Науковий керівник проф. Кіріченко Л.О.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Методи аналізу і синтезу часових рядів на основі машинного навчання»


Четвертий рік навчання

Кончаковська Оксана Сергіївна

Науковий керівник проф. Сидоров М.В.

Спеціальність 113 Прикладна математика

Тема дисертаційної роботи «Методи функцій Гріна та квазіфункцій Гріна-Рвачова у чисельному аналізі мікроелектромеханічних систем»

ПУБЛІКАЦІЇ АСПІРАНТІВ

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ ХНУРЕ
ВКАЗІВНИК ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ
АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “З” кімната  26.

Телефон: +38 (057) 702-14-36.

Адреса електронної скриньки: d_am@nure.ua.