Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Ірина Григоріївна Гусарова

Ірина Григоріївна Гусарова
Професор кафедри прикладної математики, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1979 р.закінчила Харківський державний університет, спеціальність ”Прикладна математика”.
1992 р. –  кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.01 ”Управління у технічних системах”.
1979 р. – математик Харківського приладобудівного заводу.
1983 р. – інженер-програміст Українського заочного педагогічного інституту.
1986 р. – молодший науковий співробітник  кафедри прикладної математики Харківського інституту радіоелектроніки.
1991 р. – старший науковий співробітник кафедри прикладної математики Харківського інституту радіоелектроніки.
1994 р. –старший викладач кафедри прикладної математики Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.
1997 р. –доцент кафедри прикладної математики Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.
2001 р. – доцента кафедри Прикладної математики  Харківського національного університету радіоелектроніки.
2009 р. – професор кафедри прикладної математики  Харківського національного університету радіоелектроніки.


Викладає курси: Дискретна математика, Функціональний аналіз, Математичне моделювання систем з розподіленими параметрами, Стохастичне програмування, Оптимальне керування складними системами, Системний аналіз проблем науки та техніки.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: математичне моделювання та оптимізація нестаціонарних неізотермічних режимів транспорту і розподілу природного газу в газотранспортних системах.

Має понад 90 публікацій і один навчальний посібник.