Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Магістратура – 124 Системний аналіз

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ”

Спеціальність 124 Системний аналіз

АКРЕДИТАЦІЯ ОПП «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 124 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ, 2023 р.

 1. Відомості самооцінювання.
 2. Програма візиту експертної групи.
 3. Звіт експертної групи.
 4. Висновок галузевої експертної ради.
 5. Коментар до проєкту висновку галузевої експертної ради.
 6. Рішення Національного агентства.
 7. Сертифікат про акредитацію освітньої програми.

Запрошуємо всіх бажаючих до обговорення питань акредитації освітньо-професійної програми «Системний аналіз і управління» здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 124 Системний аналіз на відкритій зустрічі з членами експертної групи.

Дата зустрічі: 2 листопада, 2023

Час зустрічі: 15:30

Підключитись до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87530844150?pwd=eTRzTWIyU2ZSVUkrdnZVbVhRM2FKQT09

Meeting ID: 875 3084 4150

Passcode: 2023

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН

Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов’язкові)

 1. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
 2. Інформаційні системи та технології в системному аналізі
 3. Оптимальне стохастичне керування (включаючи курсовий проєкт)
 4. Управління ІТ-проєктами
 5. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
 6. Інтелектуальний аналіз даних

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою «Системний аналіз і управління» (обов’язкові)

 1. Прикладні задачі та методи системного аналізу
 2. Системи штучного інтелекту
 3. Професійна практика
 4. Кваліфікаційна робота

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)

 1. Педагогіка вищої школи

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою «Системний аналіз і управління» (вибіркові)

 1. Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні
 2. Вейвлет-перетворення та їх застосування для аналізу даних
 3. Технології глибинного навчання
 4. Технології програмування WEB-застосунків
 5. Моделювання та аналіз бізнес-процесів

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ОПИТУВАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Україна, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “З”, кімната  26.

Телефон: +38 (057) 702-14-36.

Адреса електронної скриньки: d_am@nure.ua.