Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Вибіркові дисципліни освітніх програм

Спеціальність 113 Прикладна математика

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 2 курс,   3 курс,   4 курс.  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: 1 курс

Спеціальність 124 Системний аналіз

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 2 курс,   3 курс,   4 курс

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: 1 курс