Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Вибіркові дисципліни. Спеціальність СА, 2 курс

Освітня програма Системний аналіз

Шановні студенти!

Необхідно обрати одну дисципліну з кожного циклу або дисципліну загального каталогу вибіркових дисциплін Університету
Всього необхідно обрати: в 3 семестрі – 3 ЄКТС, в 4 семестрі – 11,5 ЄКТС.

 3 семестр

Цикл 1 (3 ЄКТС, залік)

Дисципліни професійної та практичної підготовки

 

4 семестр

Цикл 1 (6,5 ЄКТС, залік)

Цикл 2 (5 ЄКТС, залік)