Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Вибіркові дисципліни. Спеціальність ПМ, 3 КУРС

Освітня програма Прикладна математика

Шановні студенти!

Необхідно обрати одну дисципліну з кожного циклу або дисципліну загального каталогу вибіркових дисциплін Університету
Всього необхідно обрати: в 5 сем.- 14 ЄКТС,  в 6 сем.- 12 ЄКТС.

 5 семестр

Цикл 1 (3,5 ЄКТС, залік, 22 лк, 6 пз, 16 лб.)

 • Технології програмування (кафедра ІНФ)
 • Основи Internet-технологій (кафедра ІНФ)

Цикл 2 (3,5  ЄКТС, залік, 20 лк, 8 пз, 16 лб)

Цикл 3 (4 ЄКТС, залік, 24 лк, 8 пз, 16 лб)

Цикл 4 (3 ЄКТС, залік)

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 • Логіка (Кафедра Філософії)
 • Політичні проблеми сучасного суспільства (Кафедра Філософії)
 • Демократія: від теорії до практики(Кафедра Філософії)
 • Етичні проблеми сучасного суспільства(Кафедра Філософії)
 • Ґендерні проблеми сучасного суспільства (Кафедра Філософії)
 • Історія науки і техніки (Кафедра Філософії)
 • Організація управління умовами праці (Кафедра ОП.)
 • Історія української державності (Кафедра Укр.)
 • Іноземна мова для професійної комунікації (Ін.мов)

6 семестр

Цикл 1 (3 ЄКТС, залік., 16 лк, 8 пз, 12 лб)

Цикл 2 (3 ЄКТС, ісп.-к.)

Цикл 3 (3 ЄКТС, ісп.-к., 18 лк, 18 пз)

Цикл 4 (3 ЄКТС, залік)

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 • Соціальна психологія та конфліктологія (Кафедра Філософії)
 • Психологія управління (Кафедра Філософії)
 • Імідж сучасного спеціаліста (Кафедра Філософії)
 • Soft scills: соціально-психологічні аспекти професійної компетентності (Кафедра Філософії)
 • Правові основи професійної діяльності (Кафедра Філософії)
 • Екологічна безпека (Кафедра ОП)
 • Історія Слобідської України (Кафедра Українознавства)
 • Історія української культури в контексті світової(Кафедра Українознавства)
 • Іноземна мова для професійної комунікації (Кафедра Ін.мов)

 

ЗАУВАЖЕННЯ: якщо у 5 семестрі обрана дисципліна “Іноземна мова для професійної комунікації”, то вона повинна обиратися і у 6 семестрі.