Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Тетяна Євгеніївна Романова

Тетяна Євгеніївна Романова
Професор кафедри прикладної математики, доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Освіта та кар’єра

1980 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність «Прикладна математика».
З 1980 р. по теперішний час – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання та оптимального проектування Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
1990 р. – кандидат фізико-математичних наук (Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України).
2002 р. – старший науковий співробітник (Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України).
2003 р. – доктор технічних наук (Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України).
2004 р. – доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
2005 р. – професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.


Викладає курси: Основи дискретної математики (англійською мовою), Дискретна математика (англійською мовою), Архітектурних підхід в системному проектуванню, Математичне та комп’ютерне моделювання в системах підтримки прийняття рішень, Теорія прийняття рішень.


Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності: дослідження операцій, обчислювальна математика, математичне моделювання, геометричне проектування, оптимізація, прийняття рішень.

Під науковим керівництвом  захищені 6 кандидатських та 1 докторська дисертації.

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.180.01 при Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.052.02 у  Харківський національному університеті радіоелектроніки.
Член редакційної колегії «Журналу Обчислювальної та Прикладної Математики», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Серія «Прикладна математика»

Відповідальний виконавець  по держбюджетним темам в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України:
– проекту ДКНТ України (фонд фундаментальних досліджень) № 12.3/66 “Розробка нових методів загального збереження і перетворення складної аналітичної і геометричної інформації в математичному і комп’ютерному моделюванні” (1994–1997 рр.);
– науково-дослідних робіт  за д/б темами: “Інтегрована комп’ютерна технологія геометричного проектування складних технічних систем” (1992–1996 рр., № ДР 0193U020060); “Інтелектуальні системи геометричного проектування” (1992–1996 рр., № ДР 193U020061); “Математичне моделювання складних технічних систем модульного типу”, (1990–1993 рр., № ДР 0190U009448); “Розробка і дослідження інтелектуальної системи відображення геометричної інформації для оптимізації і моделювання фізико-механічних процесів і технічних систем” (1994 – 1997 рр., № ДР 0197U012281); “Розробка і дослідження математичних моделей задач оптимізації розміщення тривимірних геометричних об’єктів” (1998–2001 рр., № ДР 0198U007627); “Розробка методів і алгоритмів оптимізації для розв’язання задач розміщення тривимірних опуклих геометричних об’єктів у заданих опуклих областях ” (2001–2006 рр., № ДР 0102U001480); “Розробка конструктивних засобів та обчислювальних методів для розв’язання оптимізаційних задач упаковки та покриття” (2007-2011 рр., № ДР 0107U003662); “Створення інтелектуальних інформаційних технологій розв’язання оптимізаційних задач розміщення об’єктів довільних просторових форм” (2012-2016 рр., № ДР 0112U002488); “Розробка математичних моделей та комп’ютерних технологій розв’язання оптимізаційних задач компоновки тривимірних об’єктів” (2017-2021 рр., № ДР 0117U6541030).

Має більше ніж 300 публікацій, у тому числі 7 монографій.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Член  ESICUP (European Special interested group in cutting and packing).
Член EWG EURO.
Член OPTISAD.

Проект УНТЦ 5710 «Комп’ютерні технології для задач розміщення і покриття: моделі, методи та програмне забезпечення». 

Грант Німецького дослідницького товариства та НАН України.

Договір між Дрезденськім технічним університетом та ІПМаш НАН України.

Індивідуальні гранти:  Португалія (University of Porto, INESC TEC, Portugal); Wales (Cardiff University); England (University of Southampton); Німеччина (Дрезденський технічний університет, інститут обчислювальної математики).

Участь у щорічних міжнародних симпозіумах та конференціях: ESICUP + EURO (Germany, UK, Italy, Spain, Portugal, Romania, Denmark, France, Belgium).

Спільні наукові дослідження з коллабораторамі з: University of Southampton, UK; Dresden University of Technology, Institute of Numerical Mathematics, Germany; Texas A&M University, USA; University of Alabama at Birmingham, USA; Thales Alenia Space S.p.A., Italy; Lehigh University, Bethlehem, PA, USA.