Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Тетяна Євгеніївна Романова

Тетяна Євгеніївна Романова
Професор кафедри прикладної математики, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Освіта та кар’єра

1980 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність «Прикладна математика».
З 1980 р. по теперішний час – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач відділу (з 2022 р.) математичного моделювання та оптимального проектування Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
1990 р. – кандидат фізико-математичних наук (Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України).
2003 р. – доктор технічних наук (Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України).
2004 р. – доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
2005 р. – професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.


Викладає курси: Методи оптимального розміщення об’єктів.


Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності: дослідження операцій, математичне моделювання, обчислювальна математика, геометричне проєктування, нелінійна оптимізація, пакування та розкрий.

Відповідальний виконавець  по держбюджетним темам в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України з 2002 р. по теперішній час.

Під науковим керівництвом  захищені 9 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.180.01 при Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.052.02 у  Харківський національному університеті  радіоелектроніки, спеціальність у раді – 01.05.02 Технічні науки.

Член редакційної колегії «Журналу Обчислювальної та Прикладної Математики», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, серія «Прикладна математика».

Член редколегії міжнародного журналу «Східно-Європейський журнал передових технологій».

Керівник наукового семінару «Сучасні комп’ютерні технології в геометричному проєктуванні» Харківської секції вченої ради з «Кібернетики».

Викладач осінніх шкіл DAAD (Технічний університет прикладних наук Вільдау).

2001-2003 рр. проєкт Німецького дослідницького товариства (Deutsche Forschungsgemeinschaft), Інститут обчислювальної математики Технічного університету Дрездена, Німеччина, відповідальний виконавець.
2013-2015 рр. УНТЦ Проєкт 5710 «Комп’ютерні технології для розміщення та покриття: моделі, методи та програмне забезпечення», відповідальний виконавець.
2019-2020 рр.  проєкт № ДР 0119U100941 МОН України «Принципи розробки та обґрунтування технологічних систем комбінованих процесів обробки з використанням лазерних джерел», виконавець.
2017-2021 рр. проєкт CONACYT № 167019 (Мексиканська рада з науки і технологій), «Національна мережа підтримки прийняття рішень та оптимізації в складних і великомасштабних системах», запрошений професор.
2021-2022 рр. проєкт № ДР 0121U109639 МОН України «Розробка методу призначення режимів високошвидкісної адаптивної ЧПК обробки тонкостінних деталей ЛА та її конверсійне застосування», виконавець.
2021-2022 рр. проєкт № ДР 0102U109601 МОН України «Розробка програмно-технічного забезпечення цифрових двійників процесів обробки деталей літальних апаратів детонуючими газами», виконавець.
2020-2022 рр. проєкт Національного фонду досліджень України (грант № 02.2020/0128) «Оптимізація топології та підвищення міцнісних характеристик багатошарових оболонок і твердих тіл при використанні адитивних технологій», керівник групи.
2021-2022 рр. проєкт № ДЗ/ 105-2021 МОН України «Розробка методів побудови архітектури просторово розподіленої ешелонованої системи взаємопов’язаної сенсорної мережі засобів ураження повітряних об’єктів та малогабаритних оптико-електронних станцій наведення», виконавець.
2021-2024 рр. проєкт №97775, наданий Volkswagen Foundation, «Error Bounds, Critical Solutions and Numerical Methods for Smooth and Nonsmooth Optimization and Equilibrium Problems», запрошений професор.
2022-2023 рр. проєкт №9C086, наданий Volkswagen Foundation, «Optimal packing for additive manufacturing», головний дослідник.
2023-2024 рр. проєкт № ДР 0123U101805 МОН України «Розробка технології безперервного спірального намотування високоміцних елементів транспортно-пускових контейнерів ракетного озброєння», виконавець.
2023-2025 рр. проєкт №100072, наданий Британською академією, «Optimal cutting, grasping and packing of irregular-shaped fusion reactor waste components», головний дослідник.

Має більше ніж 300 публікацій, у тому числі 7 монографій.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Запрошений редактор міжнародного журналу «Mobile Networks and Applications», «Digitization of Organizations: Towards a New Paradigm of Real-Time Systems».

Запрошений редактор міжнародного журналу «Mathematics», «Innovations in Optimization and Operations Research».

Член ESICUP (European Special interested group in cutting and packing).

Член OPTISAD (Thematic Network for Decision Aiding and Intelligent Optimization of High-Scale and Complex Systems).

Член EAI (European Alliance of Innovations) Community.