Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Максим Вікторович Сидоров

Максим Вікторович Сидоров
Завідувач кафедри прикладної математики, член Президії НТР, член Президії НМР, доктор фізико-математичних наук, професор

Освіта та кар’єра

2000 р. – закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність «Прикладна математика».
2000-2003 рр. – аспірант кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
2003-2008 рр. – асистент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
2008 р. – кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.
2009 р. – старший викладач кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
2009 р. – доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
2019 р. доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Назва дисертації – «Методи двобічних наближень розв’язання деяких класів нелінійних задач математичної фізики».
2020 р. професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
З 01.10.22 р. завідувач кафедри прикладної математики.


Викладає курси: Математичний аналіз, Чисельні методи, Диференціальні рівняння,  Комплексний аналіз, Чисельні методи математичної фізики, Інтегральні перетворення та операційне числення, Теорія прийняття рішень, Теорія R-функцій та її застосування, Чисельні методи розв’язання нелінійних операторних рівнянь, Рівняння математичної фізики, Математичне моделювання в науці та техніці, Варіаційне числення.


Наукова діяльність

Напрямки наукової діяльності: математичне моделювання, обчислювальна математика.

Автор понад 160 публікацій, в тому числі статей, тез та статей у колективних монографіях.

 

Нагороди та подяки

2020 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

2020 р. – дипломант ХХІІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін».

2023 р. – Почесна грамота за вагомий внесок в освітню діяльність, наукові досягнення, забезпечення життєдіяльності університету за підсумками роботи в умовах воєнного стану, якісне та своєчасне виконання завдань керівництва університету та з нагоди Дня університету.