Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Максим Вікторович Сидоров

Максим Вікторович Сидоров
Професор кафедри прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2000 р. – закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність «Прикладна математика».
2000-2003 рр. – аспірант кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
2003-2008 рр. – асистент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
2008 р. – кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.
2009 рр. – старший викладач кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
2009 р. – доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.

2019 р. – доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Назва дисертації – «Методи двобічних наближень розв’язання деяких класів нелінійних задач математичної фізики».

2020 р. – професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.


Викладає курси: Математичний аналіз, Чисельні методи, Інтегральні перетворення та операційне числення, Системний аналіз та теорія оптимальних рішень, Теорія R-функцій та її застосування, Чисельні методи розв’язання нелінійних операторних рівнянь.


Наукова діяльність

Напрямки наукової діяльності: математичне моделювання, обчислювальна математика.

Автор понад 115 публікацій, в тому числі статей, тез та статей у колективних монографіях.