Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Андрій Дмитрович Тевяшев

Андрій Дмитрович Тевяшев
Професор кафедри прикладної математики, доктор технічних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради, член НМР, член УМС, член Асоціації випускників ХНУРЕ

Освіта та кар’єра

1968 р. – закінчив Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Леніна (нині НТУ «ХПІ»), закінчив з відзнакою, за фахом «Математичні і лічильно-обчислювальні прилади та пристрої», інженер-електрик.
1970-1972 р. – служба в Збройних силах.
1972-1974 р.  – інженер кафедри Математичних машин та дискретної дії Харківського інституту радіоелектроніки.
1978 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.01 «Технічна кібернетика та теорія інформації (дисертацію захищав в ХІРЕ).
1978-1986 р. – старший викладач кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки Харківського національного університету міського господарства.
1982 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики та обчислювальної техніки Харківського інституту радіоелектроніки.
1984 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.01 «Технічна кібернетика та теорія інформації (дисертацію захищав в ХІРЕ).
1986 р. – професор по кафедри прикладної математики Харківського інституту радіоелектроніки.
1986 р. – завідувач кафедри прикладної математики Харківського інституту радіоелектроніки.
1996 р. – академік Української нафтогазової академії.
2006 р. – академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки.
2018 р. – член Міжнародної асоціації випускників Харківського національного університету радіоелектроніки.
1986-2022 – завідувач кафедри прикладної математики Харківського інституту радіоелектроніки.


Освітня діяльність

За період роботи на кафедрі прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки вніс істотний внесок у становлення і розвиток спеціальностей «Прикладна математика», «Системний аналіз» і «Інформатика»: поставив і прочитав курси лекцій Алгебра та геометрія, Дискретна математика», Чисельні методи, Теорія ймовірностей і математична  статистика, Математичне програмування, Стохастичне програмування, Оптимальне стохастичне керування.

Член методичної комісії з прикладної математики Міністерства Освіти і науки України.


Наукова діяльність

Науковий керівник понад 30-ти завершених і 3-х науково-дослідних робіт, що виконуються. Керівник серії розроблених «Інформаційно-аналітичних систем управління технологічними процесами» газопостачання, електропостачання, водопостачання і водовідведення, які успішно впроваджені на підприємствах України та Росії.

Член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій Д64.052.02 і Д64.807.02, голова спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій К64.052.07.

Член секції Наукової ради МОН України за професійним спрямуванням «Енергетика та енергозбереження» та оргбюро постійно діючого Міжнародного наукового семінару «Методичні питання дослідження надійності великих систем енергетики» Сибірського відділення Російської Академії наук.

Робота з аспірантами та докторантами: підготував 1 доктора фізико-математичних наук, 2 кандидати фізико-математичних наук, 15 кандидатів технічних наук.

Автор понад 300 наукових праць, з них 14 монографій, понад 250 статей, автор і співавтор 55 методичних розробок та 25 навчальних посібників.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

З 2014 р. – закордонний член Польської академії наук (відділ у м. Люблін), асоційований редактор наукового журналу Польської академії наук ECONTECHMOD.


Громадська діяльність

Член редакційних колегій журналів: наукового вісника Інституту економіки та нових технологій «Нові технології»; Східно-Європейського журналу передових технологій; науково-технічного збірника «Проблеми біоніки»; Міжнародного науково-виробничого журналу «Підводні технології».

Приймав участь у розробці стандарту вищої освіти за спеціальністю 113 “Прикладна математика” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.


Нагороди та премії

– Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2001 р.);
– Знак «Відмінник освіти України» (2004 р.);
– Знак «За наукові досягнення» (2005 р.);
– Грамота Верховної Ради України (2010 р.);
– Друге місце в конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращий викладач фундаментальних дисциплін» (2000 р.);
– Друге місце в конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращий завідувач кафедри» (2003 р.).