Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Ігор Володимирович Наумейко

Ігор Володимирович Наумейко
Доцент кафедри прикладної математики, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1974 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність «Прикладна математика».
1975-1978 рр. навчання в аспірантурі при Харківському інституті радіоелектроніки, спеціальність “Обчислювальна математика”.
1985 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищав у Харківському інституті радіоелектроніки, спеціальність 05.13.01 – „Управління в технічних системах”.
1992 р. – вчене звання доцента кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
1996-1999 рр. – навчання в докторантурі Харківського національного університету радіоелектроніки.


Викладає курси: Дослідження операцій, Імітаційне моделювання, Прикладні задачі та методи системного аналізу, Якісна теорія диференційних рівнянь, Методи оптимізації, Системи комп’ютерної математики.


Наукова діяльність

1982-1990 старший науковий співробітник та відповідальний виконувач госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних тем.

Має понад 90 публікацій включаючи монографію та авторське свідоцтво.