Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Наукова лабораторія

Науково-дослідна лабораторія

“Моделювання стохастичних процесів”

Основні напрямки роботи:

 • Стохастичні моделі і методи в системах енергетики;
 • Математичне моделювання та оптимізація нестаціонарних неізотермічних режимів транспорту і розподілу природного газу в ГТС;
 • Інтервальний аналіз і його додатки;
 • Фрактальний і мультифрактальний аналіз самоподібних стохастичних процесів;
 • Метод R- функцій в математичному моделюванні фізико-механічних полів;
 • Геоінформаційні системи і технології в системах енергетики;
 • Математичне моделювання та чисельний аналіз зображень комп’ютерної томографії;
 • Проекційні методи розв’язання крайових задач і інтегральних рівнянь;
 • Моделі катастроф в ергатичних системах.

Держбюджетна тематика наукових досліджень

Розділ № 254-5

 

д/б №254

Розробка  моделей, методів та інструментальних засобів структурної і параметричної оптимізації інженерних мереж  з витоками.

Розробка моделей, методів та інструментальних засобів структурно топологічної і параметричної оптимізації територіально розподілених систем.

01.2011-
12.2013
Розділ №275-2

 

д/б № 275

Дослідження складності перетворень в фактор-кільці для направленого шифрування.

Аналіз стану, визначення основних напрямків розвитку, уніфікація, стандартизація, удосконалення, розробка та впровадження криптографічних систем, включаючи систему ЕЦП на національному рівні та інфраструктури відкритих ключів на міжнародному рівні.

01.2014-
2.2014

Розділ № 293-4

 

д/б № 293

Розробка математичних моделей і методів управління стійким розвитком ЖКГ міста.

Розробка методології і математичних моделей соціально-економічних систем при реалізації концепції їх стійкого розвитку.

01.2015-
12.2017
д/б № 328

Автоматизована оптична інформаційно-вимірювальна система для полігонних випробувань  керованих та некерованих ракет, артилерійських і реактивних снарядів

2019-
2020
д/б № 338 -2Розроблення інформаційної технології оцінювання параметрів траєкторій руху літальних апаратів з використанням сумісної обробки результатів траєкторних вимірювань, що  надходять  від ОЕС і ФДРС2021-2022

Госпдоговірні роботи

Договір №11-32

Дослідження та експериментальна розробка спеціального програмного забезпечення системи контролю втручання в технологічний процес транспортування вуглеводневої сировини по дільниці газопроводу з двома замірними вузлами. Замовник УРА ТОВ підприємство «СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА».

2011-
2013 рр.
Договір №16-01

Оцінка потенціалу ресурсозбереження Головної каналізаційної насосної станції міських очисних споруд № 1 Комунального підприємства «Харківводоканал». Замовник КП «Харківводоканал».

2016-
2017 рр.
Договір №17-05

Оцінка потенціалу ресурсозбереження водоводів Комплексу водо-
підготовки «Донець» відокремленого підрозділу Комунального підприємства «Харківводоканал». Замовник КП «Харківводоканал».

2017 р.
Договір № ДЗ / 60 – 2018

Розроблення технології виявлення та високоточного супроводу повітряних об’єктів

2018-
2019 рр.
НТР № ДЗ/105 – 2021 Розроблення технології високоточного наведення засобів ураження повітряних об’єктів2021

Отримані авторські свідоцтва, патенти:

 • Кобилін А.М.,Тевяшев А.Д. Кобилін О.А. Патент України на корисну модель №103045 від 25.11.2015 «Система для визначення параметрів транспорту природного газу на ділянці трубопроводу»
 • Кобилін А.М.,Тевяшев А.Д. Кобилін О.А. Патент України на корисну модель № 103044 «Спосіб визначення та регулювання параметрів транспорту природного газу на ділянці трубопроводу»
 • Тевяшев А.Д. та ін. Патент Украины на винахід №103512 від 25.10.2013 «Спосіб виявлення витоків і кримінальних відборів рідких вуглеводнів з магістральних трубопроводів»
 • Тевяшев А.Д., Долгоброд А.Г. Патент України на корисну модель №98587 «Спосіб автоматизованого контролю та розрахунку маси нафтопродуктів на паливних базах і в резервуарних парках при їх зберіганні в вертикальних резервуарах»
 • Тевяшев А.Д., Долгоброд А.Г. Патент України на винахід №109866 від 12.10.2015 «Спосіб автоматизованого контролю та  розрахунку маси нафтопродуктів на паливних базах і в резервуарних парках при їх зберіганні в вертикальних резервуарах»

Інші ініціативні роботи (монографії та ін.):

Монографія: Трубопроводные системы энергетики: Методические и прикладные проблемы математического моделирования / Новицкий Н.Н., Сухарев М.Г., Тевяшев А.Д. и др. – Новосибирск: Наука, 2015. – 476 с.

Укладена угода про міжнародне співробітництво між ХНУРЕ та Люблінським відділом Польської Академії Наук.

Кафедра ПМ щорічно проводить міжнародну науково-технічну конференцію «Інформаційні системи і технології» за участю Польської академії наук.

Сумісно з Польською академією наук кафедрою ПМ видається науковий журнал «ECONTECHMOD». Завідувач кафедри проф. Тевяшев А.Д. є членом редколегії журналу.

Укладено угоду про співпрацю у галузі освіти та науки між Університетом Технологічно-Природничим (Республіка Польща) і Харківським національним університетом радіоелектроніки (Україна) в навчальній і науковій діяльності з метою підвищення рівня викладання, розвитку наукових досліджень, обміну досягненнями в навчальній і науковій роботі, мобільності студентів і викладачів.

Динаміка публікаційної активності( науко метричні бази Scopus, Web@Science)

201520162017201820192020
Динаміка публікаційної активності (науко метричні бази Scopus, Web@Science).61021332267

 

Наукова робота зі студентами.
Наукові гуртки, семінари:

НазваП.І.Б.
керівника
Кількість участників
1.Хаос, фрактали, вейвлетипроф. каф. ПМ, д.т.н. Кіріченко Л.О.15
2.Стохастичні моделі і методи оперативного управління системами енергетики.проф. каф ПМ, д.т.н. Тевяшев А.Д.8
3.Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів транспорту і розподілу цільових продуктів.проф. каф. ПМ, к.т.н. Гусарова І.Г.10
4.Методи вирішення задач комп’ютерної томографіїпроф. каф. ПМ, к.ф.-м.н. Литвин О.Г.8
5.Школа олімпійського резерву з математикипроф. каф. ПМ, д.ф-м.н. Сидоров М.В.9

 

Конкурсні роботи зі студентами, які отримали призові місця

Рік

Форуми, конференції
(з публікацією тез доповідей)

Всеукраїнські конкурси студ. наук. робіт (нагороди)Опубліковані статтіУчасть в олімпіадах (нагороди)
2015265 (1 переможець)6

1-й тур – 31,
2-й тур – 2

2016381 (1 переможець)0

1-й тур – 48,
2-й тур – 5

2017262(2 переможця)7

1-й тур – 58,
2-й тур – 4

2018302

2019261 (1 переможець)3

1-й тур – 16,
2-й тур – 3

2020204

1-й тур – 12,
2-й тур – 5


Науково-дослідна робота студентів:

201520162017201820192020
Призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах302255
Призови місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт11111
Участь у виставках111
Статті та тези доповідей4+324+231+221+302+242+20

 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації. Захисти дисертацій в динаміці.

2015201620172018201920202021
Захисти дисертацій в динаміці
К.н.
Д.н.
Доктор філософії (з 2021 р.)
0

0

3

0

1

0

1

0

1

2

 

 

1

 

 

Перспективні напрями, за якими планується проведення наукових досліджень:

 • Обробка відеозображень.
 • Розробка математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення виявлення, високоточного супроводу і траєкторних вимірювань рухомих об’єктів в повітряних, наземних та морських просторах.