Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Науково-дослідна лабораторія

Науково-дослідна лабораторія

“Моделювання стохастичних процесів”

кафедри ПМ функціонує в ауд. 27-з, корпус «З»

Керівник лабораторії доктор технічних наук, професор кафедри ПМ  Тевяшев А.Д.
Положення про лабораторію, затверджене Вченою радою університету.

Основні напрямки роботи

 • Стохастичні моделі і методи в системах енергетики;
 • Стохастичні моделі і методи детектування, розпізнавання, класифікації та високоточного супроводу рухомих об’єктів в наземному, повітряному та морському середовищі;
 • Стохастичні моделі і методи математичного та комп’ютерного моделювання траєкторій руху об’єктів в наземному, повітряному та морському середовищі;
 • Математичне моделювання та оптимізація нестаціонарних неізотермічних режимів транспорту і розподілу природного газу в газотранспортних системах;
 • Інтервальний аналіз і його додатки;
 • Фрактальний і мультифрактальний аналіз самоподібних стохастичних процесів;
 • Метод R-функцій в математичному моделюванні фізико-механічних полів;
 • Геоінформаційні системи і технології в системах енергетики;
 • Математичне моделювання та чисельний аналіз зображень комп’ютерної томографії.

Зв’язок з освітнім процесом

(зв’язок з освітніми програмами, спеціальностями, залучення здобувачів вищої освіти, студентська наука)

Результати НДР використовуються в освітньому процесі при підготовці бакалаврів та магістрів за освітніми програмами «Прикладна математика», «Системний аналіз», «Системний аналіз та управління» спеціальностей «Прикладна математика», «Системний аналіз»


Держбюджетна тематика наукових досліджень

Розділ № 254-5

 

д/б №254

Розробка  моделей, методів та інструментальних засобів структурної і параметричної оптимізації інженерних мереж  з витоками.

Розробка моделей, методів та інструментальних засобів структурно топологічної і параметричної оптимізації територіально розподілених систем.

01.2011-
12.2013
Розділ №275-2

 

д/б № 275

Дослідження складності перетворень в фактор-кільці для направленого шифрування.

Аналіз стану, визначення основних напрямків розвитку, уніфікація, стандартизація, удосконалення, розробка та впровадження криптографічних систем, включаючи систему ЕЦП на національному рівні та інфраструктури відкритих ключів на міжнародному рівні.

01.2014-
2.2014

Розділ № 293-4

 

д/б № 293

Розробка математичних моделей і методів управління стійким розвитком ЖКГ міста.

Розробка методології і математичних моделей соціально-економічних систем при реалізації концепції їх стійкого розвитку.

01.2015-
12.2017
д/б № 328-2

Розробка інформаційно-аналітичної підсистеми оптико-електронної станції траєкторних вимірювань для полігонних випробувань керованих та некерованих ракет, артилерійських і реактивних снарядів

2019-
2020
д/б № 338 -2Розроблення інформаційної технології оцінювання параметрів траєкторій руху літальних апаратів з використанням сумісної обробки результатів траєкторних вимірювань, що  надходять  від ОЕС і ФДРС2021-2022

Госпдоговірні роботи

Договір №11-32

Дослідження та експериментальна розробка спеціального програмного забезпечення системи контролю втручання в технологічний процес транспортування вуглеводневої сировини по дільниці газопроводу з двома замірними вузлами. Замовник УРА ТОВ підприємство «СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА».

2011-
2013 рр.
Договір №16-01

Оцінка потенціалу ресурсозбереження Головної каналізаційної насосної станції міських очисних споруд № 1 Комунального підприємства «Харківводоканал». Замовник КП «Харківводоканал».

2016-
2017 рр.
Договір №17-05

Оцінка потенціалу ресурсозбереження водоводів Комплексу водо-
підготовки «Донець» відокремленого підрозділу Комунального підприємства «Харківводоканал». Замовник КП «Харківводоканал».

2017 р.
Договір № ДЗ / 60 – 2018

Розроблення технології виявлення та високоточного супроводу повітряних об’єктів

2018-
2019 рр.
НТР № ДЗ/105 – 2021 Розроблення технології високоточного наведення засобів ураження повітряних об’єктів2021

Науково-дослідна лабораторія


Наукові семінари на базі Науково-дослідна лабораторії “Моделювання стохастичних процесів”

Назва семінаруДоповідач
Стохастичні моделі та методи оперативного управління системами енергетикипроф. каф ПМ, д.т.н. Тевяшев А.Д.
Методи розв’язання задач комп’ютерної томографіїпроф. каф. ПМ, к.ф.-м.н. Литвин О.Г.
Ідентифікація складних системдоц. каф. ПМ, к.т.н. Козиренко С.І.

Отримані авторські свідоцтва, патенти:

 • Кобилін А.М.,Тевяшев А.Д. Кобилін О.А. Патент України на корисну модель №103045 від 25.11.2015 «Система для визначення параметрів транспорту природного газу на ділянці трубопроводу»
 • Кобилін А.М.,Тевяшев А.Д. Кобилін О.А. Патент України на корисну модель № 103044 «Спосіб визначення та регулювання параметрів транспорту природного газу на ділянці трубопроводу»
 • Тевяшев А.Д. та ін. Патент Украины на винахід №103512 від 25.10.2013 «Спосіб виявлення витоків і кримінальних відборів рідких вуглеводнів з магістральних трубопроводів»
 • Тевяшев А.Д., Долгоброд А.Г. Патент України на корисну модель №98587 «Спосіб автоматизованого контролю та розрахунку маси нафтопродуктів на паливних базах і в резервуарних парках при їх зберіганні в вертикальних резервуарах»
 • Тевяшев А.Д., Долгоброд А.Г. Патент України на винахід №109866 від 12.10.2015 «Спосіб автоматизованого контролю та  розрахунку маси нафтопродуктів на паливних базах і в резервуарних парках при їх зберіганні в вертикальних резервуарах»

Міжнародна діяльність:

Монографія: Трубопроводные системы энергетики: Методические и прикладные проблемы математического моделирования / Новицкий Н.Н., Сухарев М.Г., Тевяшев А.Д. и др.  Новосибирск: Наука, 2015.  476 с.

Укладена угода про міжнародне співробітництво між ХНУРЕ та Люблінським відділом Польської Академії Наук.

Кафедра ПМ щорічно проводить міжнародну науково-технічну конференцію «Інформаційні системи і технології» за участю Польської академії наук.

Сумісно з Польською академією наук кафедрою ПМ видається науковий журнал «ECONTECHMOD». Професор кафедри Тевяшев А.Д. є членом редколегії журналу.

Укладено угоду про співпрацю у галузі освіти та науки між Університетом Технологічно-Природничим (Республіка Польща) і Харківським національним університетом радіоелектроніки (Україна) в навчальній і науковій діяльності з метою підвищення рівня викладання, розвитку наукових досліджень, обміну досягненнями в навчальній і науковій роботі, мобільності студентів і викладачів.

Динаміка публікаційної активності( науко-метричні бази Scopus, Web@Science)

201520162017201820192020202120222023
Динаміка публікаційної активності (науко метричні бази Scopus, Web@Science).61021332267481711

 

Наукова робота зі студентами.
Наукові гуртки, семінари:

 1. «Хаос, фрактали, вейвлети», керівник – проф. каф. ПМ Кіріченко Л.О.
 2. «Стохастичні моделі та методи оперативного управління системами енергетики», керівник – проф. каф ПМ Тевяшев А.Д.
 3. «Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів транспорту і розподілу цільових продуктів», керівник – проф. каф. ПМ Гусарова І.Г.
 4. «Методи розв’язання задач комп’ютерної томографії», керівник – проф. каф. ПМ Литвин О.Г.
 5. «Школа олімпійського резерву з математики», керівник – проф. каф. ПМ Сидоров М.В.
 6. «Ідентифікація складних систем», керівник – доц. каф. ПМ Козиренко С.І.
 7. «Моделі катастроф в ергатичних системах», керівник – доц. каф. ПМ Наумейко І.В.
 8. «Актуальні проблеми фінансової та актуарної математики», керівник – доц. каф. ПМ Гибкіна Н.В.
 9. «Двобічні ітераційні методи розв’язання операторних рівнянь», керівник – проф. каф. ПМ Сидоров М.В.
 10. «Комп`ютерний зір та штучний інтелект майбутнього», керівник – доц. каф. ПМ Єсілевський В.С.

Конкурсні роботи зі студентами, які отримали призові місця

Рік

Форуми, конференції
(з публікацією тез доповідей)

Всеукраїнські конкурси студ. наук. робіт (нагороди)Опубліковані статтіУчасть в олімпіадах (нагороди)
20152656

1-й тур – 31,
2-й тур – 2

20163810

1-й тур – 48,
2-й тур – 5

20172627

1-й тур – 58,
2-й тур – 4

2018302

20192613

1-й тур – 16,
2-й тур – 3

20202014

1-й тур – 12,
2-й тур – 5

20212612

20223916

202370102


Науково-дослідна робота студентів:

201520162017201820192020202120222023
Призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах302255
Призови місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт1111111110
Участь у виставках111
Статті та тези доповідей4+324+231+221+302+242+202+266+392+70

 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації. Захисти дисертацій в динаміці.

2015201620172018201920212023
Захисти дисертацій в динаміці
К.н.
Д.н.
Доктор філософії (з 2021 р.)
0

0

3

0

1

0

1

0

1

2

 

 

1

 

 

1

 

 

Перспективні напрями, за якими проводяться наукові дослідження:

 • Обробка відеозображень.
 • Розробка математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення виявлення, високоточного супроводу і траєкторних вимірювань рухомих об’єктів в повітряних, наземних та морських просторах.

Медіаконтент

КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗІР

 

НІЧ НАУКИ В ХНУРЕ

Науково-дослідна лабораторіяНауково-дослідна лабораторіяНауково-дослідна лабораторія

Наші досягнення 2020-2023

За підсумками наукової та науково-технічної діяльності Харківського національного університету радіоелектроніки за 2020 – 2023 роки кафедра Прикладної математики особливо відзначилась за деякими позиціями:

 1. Внесок кафедри ПМ у спецфонд – 4,98 млн. грн.
 2. Кафедри, які забезпечили надходження до спецфонду у розмірі більше 1 млн. грн 
 3. Важливі результати наукових досліджень і розробок отримані у 2020-2023 роках. ОБОРОННА ТЕМАТИКА
 4. Лідери публікаційної активності