Rx index

Кафедра прикладної математики

Мова:

Студентам

Магістерська атестаційна робота. Осінній семестр 2020-2021 н.р.

Наказ №1422 Ст від 23.10.20 про підготовку атестаційних робіт студентами групи ПМм-19-1

Наказ №1420 Ст від 23.10.20 про підготовку атестаційних робіт студентами групи САУм-19-1

Наказ №1421 Ст від 23.10.20 про підготовку атестаційної роботи студентом групи САУм-19-1 Полятикіним А.О.

Графік роботи екзаменаційної комісії на кафедрі ПМ по захисту атестаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти

Шаблон 2020 Завдання на атестаційну роботу магістрів

Шаблон 2020 титульного аркуша Пояснювальної записки атестаційнї роботи магістрів

 

Професійна практика магістрів. Осінній семестр 2020-2021 н.р.

Наказ №926 Ст від 13.08.20 про направлення на професійну практику студентів групи ПМм-19-1

Наказ №925 Ст від 13.08.20 про направлення на професійну практику студентів групи САУм-19-1

Наказ №1161 від 10.09.20 Про зміни до наказу №926 Ст від 13.08.20

Наказ №1221 від 21.09.20 про направлення на професійну практику студента гр. САУм-19-1 Полятикіна А.О.

 

Шаблон 2020 Завдання на атестаційну роботу бакалаврів

Шаблон 2020 титульного аркуша Пояснювальної записки атестаційнї роботи бакалаврів

 

Анотації вибіркових освітніх дисциплін на 2019/2020 н.р.

Силабуси до дисциплін, що ведуть викладачі кафедри ПМ

Силабуси