Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Вказівник Абітурієнта ХНУРЕ 2021

Досі не обрали спеціальність для вступу? Познайомимо Вас з освітніми програмами, за якими буде набір студентів восени 2021 року. І на черзі – “Прикладна математика” спеціальності 113.
Випускники освітньої програми Прикладна математика є фахівцями в розробці інформаційних технологій та інформаційних систем, моделюванні процесів і явищ, розробці теоретичних основ математичного та програмного забезпечення обробки інформації, математичного та комп’ютерного моделювання складних технічних, економічних, екологічних та соціальних систем.📈

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Прикладна математика:
📍Розробка і дослідження математичних моделей;
📍Розробка і створення наукомістких програмних забезпечень для аналізу, синтезу, оптимізації та прогнозування в усіх сферах виробничої, господарської, економічної, соціальної, управлінські діяльності в науці, техніці, медицині, освіті;
📍Виконання економічних обґрунтувань розроблюваних продуктів;
📍Прийняття тактичних і стратегічних рішень по моделюванню і аналізу складних об’єктів.
Перспективи працевлаштування🧑‍💼
Випускник за освітньою програмою Прикладна математика може працювати в області математики, та інформаційних технологій:
1. Стажер-дослідник;
2. Технік-програміст;
3. Спеціаліст з розробки та тестування програмного забезпечення;
4. Асистент актуарія;
5. Асистент математика;
6. Викладач-стажист;
7. Спеціаліст з інформаційних технологій.