Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Вказівник абітурієнта 2021

Ще не розповіли про спеціальність, про яку Ви так мрієте?  Сьогодні саме час познайомити наших майбутніх абітурієнтів з “Системним аналізом” спеціальності 124 “Системний аналіз”.🗂
Випускники освітньої програми “Системний аналіз” є фахівцями в розробці інформаційних технологій, інформаційних систем та систем підтримки прийняття рішень. Фахівці з системного аналізу спираються на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів і застосовують системний підхід при аналізі та вирішенні проблем в складних технічних, економічних, екологічних системах.♻
Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Системний аналіз:
📍Уміння формулювати завдання і розробляти план наукового дослідження в області системного аналізу із застосуванням інформаційних технологій;
📍Уміння проводити системно-аналітичне дослідження об’єктів і систем природничо-наукового, технічного, економічного і соціального профілю на ос-нові фундаментальної підготовки; здійснювати системне математичне моделювання та системний оптимізацію об’єктів на базі розроблених та існуючих методів дослідження, включаючи стандартні і спеціалізовані пакети прикладних програм;
📍Розробляти і використовувати уніфіковане програмне забезпечення для вирішення завдань системного дослідження і реалізації управління в складних системах;
📍Приймати тактичні і стратегічні рішення за результатами системного аналізу складних об’єктів і систем.
Перспективи працевлаштування🧑‍💼
Випускник за освітньою програмою Системний аналіз може займати первинні посади:
1. Системний аналітик
2. Аналітик комп’ютерних комунікацій та комп’ютерного банку даних
3. Аналітик комп’ютерних систем та операційного та прикладного програмного забезпечення
4. Менеджер проекту
5. Технік-програміст
6. Програміст прикладний
7. Консультант з системних питань в апараті органів державної влади
8. Стажер-дослідник
9. Спеціаліст з інформаційних технологій та з розробки комп’ютерних програм
10. Викладач-стажист