Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

14 квітня 2023 року відповідно до наказу ХНУРЕ від 22.03.2023 №44 на кафедрі прикладної математики відбувся І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань (спеціальності) «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)».

Усього на конкурс було подано 18 робіт. Галузева конкурсна комісія у складі:

– Сидоров М.B., д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач кафедри ПМ (голова галузевої конкурсної комісії);

– Литвин О.М., д-р фіз.-мат. наук, проф., професор кафедри ПМ;

– Литвин О.Г., канд. фіз.-мат. наук, доц., професор кафедри ПМ;

– Козиренко С.І., канд. техн. наук, доц., доцент кафедри ПМ;

– Наумейко І.В., канд. техн. наук, доц., доцент кафедри ПМ;

– Матвієнко О.І., канд. техн. наук, доц., доцент кафедри ПМ;

– Стаднікова Г.В., старший викладач кафедри ПМ (відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії),

розглянувши подані роботи визначила переможців:

І місце

Калініченко Анатолій Сергійович, ст. гр. ПМм-22-1, тема роботи: «Метод Роте та метод двобічних наближень у застосуванні до аналізу процесів самозаймання», науковий керівник: Сидоров М.B., д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач кафедри ПМ;

Савченко Антон Віталійович, ст. гр. ПМм-22-1, тема роботи: «Застосування методу двобічних наближень до аналізу рівноваги балки під дією нелінійної зовнішньої сили», науковий керівник: Сидоров М.B., д-р фіз.-мат. наук, проф., завідувач кафедри ПМ;

Стецун Катерина Сергіївна, ст. гр. САУм-22-1, тема роботи: «Розв’язання задачі тематичного моделювання наукових текстів шляхом розділення сумішей ймовірнісних розподілів», науковий керівник: Гибкіна Н.B., канд. техн. наук, доц., доцент кафедри ПМ;

ІІ місце

Костенко Маргарита Юріївна, ст. гр. САУм-22-1, тема роботи: «Застосування методу характеристик при моделюванні нестаціонарних режимів течії газу по ділянці трубопроводу з урахуванням кінетичної енергії», науковий керівник: Гусарова І.Г., канд. техн. наук, доц., професор кафедри ПМ;

Павленко Кирило Олексійович, ст. гр. ПМм-22-1, тема роботи: «Застосування зображень вейвлет-перетворень для класифікації часових рядів за допомогою нейронних мереж», науковий керівник: Кіріченко Л.О., д-р техн. наук, проф., професор кафедри ПМ;

Ювченко Катерина Сергіївна, ст. гр. ПМм-22-1, тема роботи: «Математичні моделі та методи розпізнавання емоцій людини за зображенням обличчя», науковий керівник: Єсілевський В.С., канд. техн. наук, доц., доцент кафедри ПМ;

ІІІ місце

Сидоренко Богдан Юрійович, ст. гр. ПМ-22-1, тема роботи: «Розпізнавання шопліфтингу при відеоспостереженні за допомогою детектору аномалій на основі нейронної мережі», науковий керівник: Кіріченко Л.О., д-р техн. наук, проф., професор кафедри ПМ;

Зощук Микола Миколайович, ст. гр. САУм-22-1, тема роботи: «Математичні моделі та методи класифікації об’єктів на зображенні за їх контуром», науковий керівник: Єсілевський В.С., канд. техн. наук, доц., доцент кафедри ПМ.

Колектив кафедри прикладної математики щиро вітає переможців і бажає їм подальших успіхів у навчанні та науковій роботі!

Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт