Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Випускник ХНУРЕ успішно захистив дисертацію в Університеті м. Лімож, Франція

Вітаємо Шпаковича Максима, випускника ХНУРЕ спеціальності 113 Прикладна математика,  з успішним захистом дисертаційної роботи в Університеті м. Лімож, Франція.

 

2 грудня 2022 р. в Університеті м. Лімож (Université de Limoges), Франція, випускник ХНУРЕ 2019 р. спеціальності 113 Прикладна математика Шпакович Максим Олександрович успішно захистив дисертацію з прикладної математики та застосувань математики (Mathématiques Appliquées et Applications des Mathématiques) на тему «Методи оптимізації та машинного навчання для розв’язання задачі фазового контролю лазерних променів» / «Algorithmes d’optimisation et d’apprentisage automatique pour le contrôle des phases d’un réseau de faisceaux lasers».

Науково-дослідницький шлях Максима почався у Харківському національному університеті радіоелектроніки на кафедрі прикладної математики, де під керівництвом д-ра фіз-мат. наук, проф. Сидорова Максима Вікторовича у 2017 р. ним була здобута перемога у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та успішно захищена атестаційна робота бакалавра.

У 2018 р. за програмою міжнародної академічної мобільності та подвійного дипломування, що діє у ХНУРЕ, Максим отримав можливість паралельно з навчанням у магістратурі кафедри прикладної математики ХНУРЕ навчатися в Університеті м. Лімож у Франції за програмою «Master ACSYON (Algorithmique, Calcul SYmbolique et Optimisation Numérique)». Після успішного складання іспитів та стажування в дослідницькому центрі INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique), м. Гренобль, Франція, у 2019 р. Максим успішно захистив диплом магістра в Університеті м. Лімож, а також з відзнакою – атестаційну роботу магістра у ХНУРЕ.

З 2019 р. Максим як аспірант Університету м. Лімож протягом трьох років займався дослідницькою діяльністю в області алгоритмів оптимізації та методів машинного навчання для розв’язання прикладних задач оптики.

Не дивлячись на насичене професійне життя, Максим не втратив зв’язок з альма-матер й продовжує брати активну участь у житті кафедри прикладної математики ХНУРЕ, зокрема, під час перегляду та оновлення освітніх програм за спеціальностями 113 Прикладна математика та 124 Системний аналіз і профорієнтаційної роботи з абітурієнтами.

 

Колектив кафедри прикладної математики ХНУРЕ щиро вітає Максима з успішним захистом дисертаційної роботи та бажає подальшого успішного наукового шляху й нових професійних досягнень!

Випускник ХНУРЕ успішно захистив дисертацію в Університеті м. Лімож, Франція