Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

ВІДОМІ МАТЕМАТИКИ НА МОНЕТАХ ТА БАНКНОТАХ СВІТУ

Стефан Банах 1892-1945 (Польща – 2, 10 і 200 злотих 2012)

Стефан Банах — один з творців сучасного функціонального аналізу, один з двох засновників та безперечних лідерів Львівської математичної школи, професор університету Яна Казимира у Львові та Львівської Політехніки (з 1924), декан фізико-математичного факультету Львівського університету (1939-1941), керівник Інституту математики АН УРСР.

Після навчання у IV Краківській гімназії (1902–1910) вступив на факультет будови машин Львівської політехнічної школи. З 1920 до 1922 роки працював асистентом на кафедрі математики Львівської політехніки у професора Антонія Ломніцького. Опублікував низку наукових праць. У 1920 р. здобув учений ступінь доктора філософії, а у 1924 р. був затверджений у вченому званні надзвичайного професора кафедри математики Львівського університету і обраний членом-кореспондентом Польської академії знань. У 1927 р. став звичайним професором.

Один із творців сучасного функціонального аналізу. Разом з Гуґо Штайнгаузом у 1929 р. організував видання відомого журналу «Studia mathematica». Вивчений ним лінійний простір, який отримав назву «простору Банаха», має велике значення для сучасної математики. Багато його результатів стали класичними і входять до підручників та монографій з функціонального аналізу. Деякі роботи стосуються теорії звичайних диференціальних рівнянь (Банахове середнє), теорії функцій комплексної змінної. Основні твори (зокрема «Теорія лінійних операторів», «Диференційне та інтегральне числення») опубліковано польською, французькою й українською мовами. Його відкриття стали золотим фондом математики XX ст. Польське математичне товариство заснувало премію ім. С. Банаха.
Дата введення в обіг – 03.04.2012, тираж – 800 000, 45 000, 4 000.

ВІДОМІ МАТЕМАТИКИ НА МОНЕТАХ ТА БАНКНОТАХ СВІТУ

Леонард Ейлер 1707-1783 (Швейцарія – 10 франків 1979)

Леонард Ейлер (нім. Leonhard Euler)— швейцарський, російський і німецький математик та фізик. Здійснив важливі відкриття в таких різних галузях математики, як математичний аналіз та теорія графів. Він також ввів велику частину сучасної математичної термінології і позначень, зокрема у математичному аналізі, як, наприклад, поняття математичної функції. Ейлер відомий також завдяки своїм роботам в механіці, динаміці рідини, оптиці та астрономії, інших прикладних науках.
Дата введення в обіг – 02.04.2007, тираж – 10 000.

Рене Декарт 1596-1650 (Франція – 100 франків 1991, 100 франків 1942)

Рене Декарт (фр. René Descartes) — французький філософ, фізик, фізіолог, математик, основоположник аналітичної геометрії. У математиці Декарт запровадив Декартову систему координат, дав поняття змінної величини і функції, ввів багато алгебраїчних позначень. У фізиці він сформулював закон збереження кількості руху, запровадив поняття імпульсу сили. Декарт — автор методу радикального сумніву в філософії, механіцизму у фізиці.

ВІДОМІ МАТЕМАТИКИ НА МОНЕТАХ ТА БАНКНОТАХ СВІТУ

Карл Фрідріх Гаусс 1777-1855 (Німеччина – 5 марок 1977, 10 марок 1993)

Йоган Карл Фрідріх Гаусс (нім. Johann Carl Friedrich Gauß) — німецький математик, астроном, геодезист та фізик. Характерними рисами досліджень Гаусса є надзвичайна їх різнобічність і органічний зв’язок у них між теоретичною і прикладною математикою. Праці Гаусса мали великий вплив на весь подальший розвиток вищої алгебри, теорії чисел, диференціальної геометрії, класичної теорії електрики і магнетизму, геодезії, теоретичної астрономії. У багатьох галузях математики Гаусс активно сприяв підвищенню вимог до логічної чіткості доведень.

ВІДОМІ МАТЕМАТИКИ НА МОНЕТАХ ТА БАНКНОТАХ СВІТУ

Готфрід Вільгельм Лейбніц 1646-1716 (Німеччина – 5 марок 1966)

Готфрід Вільгельм Ляйбніц (нім. Gottfried Wilhelm Leibniz) — провідний німецький філософ, логік, математик, фізик, мовознавець та дипломат. Під впливом Гюйгенса Ляйбніц вивчив праці Паскаля, Грегорі та інших з інфінітезімальної геометрії, тобто питання дотичних до кривих, і виходить з ідеєю «функції», в сучасній термінології — похідної, таким чином винаходячи центральну концепцію математичного аналізу. У 1686 році Ляйбніц поділив дійсні числа на трансцендентні та алгебраїчні. Вперше ввів у друк символ ∫ для інтегралу (і вказав, що ця операція обернена диференціюванню). Ще одним із визначних досягнень Ляйбніца був його трактат «Dynamica» з аналітичної механіки, який підсумував дослідження, розпочаті у 1676 р.

ВІДОМІ МАТЕМАТИКИ НА МОНЕТАХ ТА БАНКНОТАХ СВІТУ

Нільс Генрік Абель 1903-1971 (Норвегія – 500 крон 1982)

Нільс Генрік Абель (норв. Niels Henrik Abel) — норвезький математик. Довів нерозв’язність в радикалах загальних алгебраїчних рівнянь 5-го і вищих степенів. Знайшов функції, що не інтегруються за допомогою елементарних функцій. В теорії спеціальних, особливо еліптичних і абелевих функцій, Абель був признаний лідером-засновником на рівні з Якобі.

Миколай Коперник 1473-1543 (Німеччина – 5 марок 1973, Польща – 10 злотих 1969, 1000 злотих 1982)

Миколай Коперник (пол. Mikołaj Kopernik) — польсько-німецький астроном і математик, фізик, правник, дипломат, економіст, канонік та лікар. Автор геліоцентричної теорії побудови Сонячної системи. Свою найголовнішу працю, базовану на узагальненні власних тривалих спостережень і підрахунків, «Про обертання небесних сфер» Коперник опублікував після довгих сумнівів у рік своєї смерті. Ідеї Коперника позитивно сприйняли вже його сучасники. В подальшому геліоцентрична теорія світобудови набула розвитку і коригування в роботах Галілео Галілея, Йоганна Кеплера, Ісаака Ньютона та інших.

ВІДОМІ МАТЕМАТИКИ НА МОНЕТАХ ТА БАНКНОТАХ СВІТУ
ВІДОМІ МАТЕМАТИКИ НА МОНЕТАХ ТА БАНКНОТАХ СВІТУ

🧐За роки існування Монетного двору Національного банку України випущено майже три сотні ювілейних і пам’ятних монет, об’єднаних у 23 тематичні серії.
Монети серії «Видатні особистості України» присвячені громадським діячам, ученим, митцям. Серед видатних особистостей є і представники математики – науки, яка за висловом славетного Карла Гауса, є царицею наук. Дізнавайтесь, які математики вшановані на українських монетах: https://am.nure.ua/vydatni-ukrainski-matematyky-na-pam-iatnykh-monetakh

За матеріалами http://www.mmf.lnu.edu.ua/ar/1798