Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Вибіркові дисципліни. Спеціальність СА, 3 курс

Освітня програма Системний аналіз

Шановні студенти!

Необхідно обрати одну дисципліну з кожного циклу в кожному семестрі.
Всього необхідно обрати: в 5 семестрі – 14 ЄКТС,  в 6 семестрі – 12 ЄКТС.

5 семестр

Цикл 1 (3,5  ЄКТС, залік, 22 лк, 6 пз, 16 лб.)

Цикл 2 (4 ЄКТС, залік, 24 лк, 4 пз, 20 лб.)

 • Операційні системи (кафедра ІНФ)
 • Комп’ютерні мережі (кафедра ІНФ)

Цикл 3 (3,5 ЄКТС, залік, 20 лк, 8 пз, 16 лб)

 • Тривимірне моделювання та анімація в 3D STUDIO MAX (кафедра ІКГ)
 • Страхова математика (кафедра ПМ, доц.Гибкіна Н.В.)

Цикл 4 (3 ЄКТС, залік)

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 • Логіка (кафедра Філософії)
 • Політичні проблеми сучасного суспільства (кафедра Філософії)
 • Демократія: від теорії до практики (кафедра Філософії)
 • Етичні проблеми сучасного суспільства (кафедра Філософії)
 • Ґендерні проблеми сучасного суспільства (кафедра Філософії)
 • Історія науки і техніки (кафедра Філософії)
 • Організація управління умовами праці (кафедра Охорони праці)
 • Історія української державності (кафедра Українознавства)
 • Іноземна мова для професійної комунікації (*) (кафедра Іноземних мов)

 

6 семестр

Цикл 1 (3 ЄКТС, залік)

 • Технології розробки сайтів (кафедра ІНФ, 20 лк, 16 лб)
 • Нейронні мережі (кафедра ПМ, доц. Єсілевський В.С., 18 лк, 8 пз, 12 лб)

Цикл 2 (3 ЄКТС, ісп.-к.)

Цикл 3 (3 ЄКТС, ісп.-к., 18 лк, 18 пз)

Цикл 4 (3 ЄКТС, залік)

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 • Соціальна психологія та конфліктологія (кафедра Філософії)
 • Психологія управління (кафедра Філософії)
 • Імідж сучасного спеціаліста (кафедра Філософії)
 • Soft scills: соціально-психологічні аспекти професійної компетентності (кафедра Філософії)
 • Правові основи професійної діяльності (кафедра Філософії)
 • Екологічна безпека (кафедра Охорони праці)
 • Історія Слобідської України (кафедра Українознавства)
 • Історія української культури в контексті світової (кафедра Українознавства)
 • Іноземна мова для професійної комунікації (*) (кафедра Іноземних мов)

 

(*) ЗАУВАЖЕННЯ: якщо у 5 семестрі обрана дисципліна “Іноземна мова для професійної комунікації”, то вона повинна обиратися і у 6 семестрі.