Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Вебометричний рейтинг кафедр ХНУРЕ

Підведений вебометричний рейтинг кафедр ХНУРЕ за третій квартал 2021 р.
За підсумками рейтингу наша кафедра ПМ покращила свої показники. Піднялись з 11-го місця на 8-ме серед 33 кафедр університету. Сайт кафедри має найвищий внесок в добутки ХНУРЕ за показником “Сайти кафедр” – 25.8%.

З метою покращення вебометричних показників університету, у грудні 2020 року було запроваджено експериментальний вебометричний рейтинг сайтів кафедр ХНУРЕ. В основі рейтингу був закладений принцип адитивності. Адитивність рейтингу полягала у складанні місць за кожним з критерієм по кожній кафедрі.

Вебометричний рейтинг кафедр ХНУРЕ