Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН

Загальнонаукові (філософські) дисципліни (обов’язкові)
1. Філософія та методологія сучасної науки, проблеми формування критичного мислення
2. Психолого-педагогічні основи науково-педагогічної діяльності

Дисципліни, що формують універсальні навички дослідника (обов’язкові)
3. Методологія наукових досліджень
4. Особливості сучасної наукової комунікації
5. Сучасні методи аналізу даних

Дисципліни, що формують мовні компетентності (обов’язкові)
6. Іноземна мова як мова наукової комунікації

Дисципліни зі спеціальності (обов’язкові)
7. Математичне моделювання в науці та техніці

Дисципліни зі спеціальності (вибіркові)
8. Математичне моделювання фізико-механічних полів
9. Методи аналізу часових рядів, засновані на вейвлет-перетвореннях
10. Чисельні методи розв’язання задач математичної фізики
11. Методи фрактального аналізу випадкових процесів