Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Професору Литвину Олегу Миколайовичу – 80 років!

Колектив кафедри прикладної математики ХНУРЕ вітає з 80-річним ювілеєм професора Литвина Олега Миколайовича!

Олег Миколайович Литвин народився 5 листопада 1942 року у селі Биків Мостиського району Львівської області. Після закінчення школи за порадою вчителя фізики та математики він у 1959 році  вступив  на фізико-математичний факультет Бердянського державного педагогічного інституту. Протягом навчання в інституті він займався у радіотехнічному та математичному гуртках під керівництвом майбутнього академіка НАН України В. Л. Рвачова. В студентські роки Литвин О.М. вивчив мову есперанто, а згодом став членом Всесвітньої організації “Есперанто”.

Після закінчення у 1964 році інституту О.М. Литвин поступив і у 1967 році успішно закінчив аспірантуру при Харківському інституті радіоелектроніки під керівництвом В. Л. Рвачова.

У 1968 році О. М. Литвин захистив кандидатську дисертацію за темою “Конструювання розв’язків крайових задач для областей складної форми”.

Науковий ступінь доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика О.М. Литвин здобув у 1989 році після захисту на вченій раді Київського національного університету ім. Тараса Шевченка докторської дисертації за темою “Інтерлінація функцій”.

У 1995 році Олег Миколайович обійняв посаду завідувача кафедри прикладної математики, а з 2009 року – завідувача кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії. Зараз це кафедра інформаційних комп’ютерних технологій і математики.

На кафедрі прикладної математики ХНУРЕ О.М. Литвин працює з 2016 року, проводить заняття у магістрів, є науковим керівником у аспірантів.

О.М. Литвин засновник нового наукового напрямку в теорії наближення функцій багатьох змінних – інтерлінації, інтерфлетації та мішаної апроксимації, а також нового наукового напрямку в теорії та практиці методів комп’ютерної томографії.

Розроблені проф. Литвином О.М. методи успішно використовуються при розв’язанні складних і важливих задач теорії і практики діагностики в медицині, митному контролі, тестуванні авіадвигунів та в інших сферах.

Під керівництвом Олега Миколайовича Литвина плеяда молодих науковців захистили  дисертації. Науковий доробок Олега Миколайовича, а згодом і його учнів, покладені в основу численних монографій та навчальних посібників.

Олег Миколайович Литвин брав участь у міжнародних конгресах і симпозіумах у Берліні, Празі, Сінгапурі, Норвегії, Японії, Польщі, Англії, Китаї та інших країнах.

Олег Миколайович – багатогранна, творча, відкрита, доброзичлива, чуйна людина. Користується повагою та авторитетом серед колег.

Олег Миколайович Литвин є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреатом премії Президії НАН України ім. В. М. Глушкова, стипендіатом Харківської обласної премії ім. М. В. Остроградського, отримує Державну стипендію для видатних вчених України, має нагрудні знаки “Відмінник освіти України” та “За наукові досягнення”. У 2017 році нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України “За особливі заслуги перед Українським народом”.

Бажаємо Олегу Миколайовичу міцного здоров’я, довгих років творчої праці, наснаги, миру і талановитих учнів!

З ювілеєм Вас, шановний Олеже Миколайовичу!

Професору Литвину Олегу Миколайовичу - 80 років!