Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Навчально-наукова лабораторія

Навчально-наукова мультимедійна лабораторія кафедри ПМ 

Навчально-наукова мультимедійна лабораторія функціонує в аудиторії 26-а корпуса «З».

Керівник лабораторії завідувач кафедри ПМ, проф., доктор фіз.-мат. наук Сидоров М.В.
Співробітники кафедри, які працюють в лабораторії: Сидоров М.В., Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кіріченко Л.О., Наумейко І.В.,  Гусарова І.Г., Гибкіна Н.В.Матвієнко О.І.,  Cтаднікова Г.В. 

Паспорт лабораторії затверджен Вченою радою університету.

 

Основні напрямки роботи

Курсове проектування;
Дипломне проектування;
Переддипломна практика магістрів;
Захист курсових та дипломних проектів;
Засідання  наукових семінарів та шкіл;
Науково-дослідна робота (розробка проектів на конкурси наукових робіт студентів).

 

Зв’язок з освітнім процесом

(зв’язок з освітніми програмами, спеціальностями, залучення здобувачів вищої освіти, студентська наука)

Результати науково-дослідної роботи використовуються в освітньому процесі при підготовці бакалаврів та магістрів за освітніми програмами «Прикладна математика», «Системний аналіз», «Системний аналіз і управління» спеціальностей «113 Прикладна математика», «124 Системний аналіз».

 

Основні наукові досягнення

Кафедра Прикладної математики є ініціатором та головним організатором щорічних Міжнародних науково-технічних конференцій “Інформаційні системи та технології”. Головою конференції є в.о. ректора ХНУРЕ професор Рубан І.В., головою (співголовою) Організаційного комітету є професор Тевяшев А.Д., заступник голови Оргкомітету – доцент Кобзєв В.Г. Матеріали конференцій можна знайти у архіві за  посиланням: istconf.nure.ua.
Студенти приймають участь у Міжнародному молодіжному форумі.

Щорічно співробітники та студенти публікують не менш 100 наукових робіт у вигляді тез доповідей, статей та ін.

 

Наукові семінари, які відбуваються на базі лабораторії

  1. «Хаос, фрактали, вейвлети», керівник – проф. каф. ПМ Кіріченко Л.О.
  2. «Стохастичні моделі та методи оперативного управління системами енергетики», керівник – проф. каф ПМ Тевяшев А.Д.
  3. «Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів транспорту і розподілу цільових продуктів», керівник – проф. каф. ПМ Гусарова І.Г.
  4. «Методи розв’язання задач комп’ютерної томографії», керівник – проф. каф. ПМ Литвин О.Г.
  5. «Школа олімпійського резерву з математики», керівник – проф. каф. ПМ Сидоров М.В.
  6. «Ідентифікація складних систем», керівник – доц. каф. ПМ Козиренко С.І.
  7. «Моделі катастроф в ергатичних системах», керівник – доц. каф. ПМ Наумейко І.В.
  8. «Актуальні проблеми фінансової та актуарної математики», керівник – доц. каф. ПМ Гибкіна Н.В.
  9. «Двобічні ітераційні методи розв’язання операторних рівнянь», керівник – проф. каф. ПМ Сидоров М.В.
  10. «Комп`ютерний зір та штучний інтелект майбутнього», керівник – доц. каф. ПМ Єсілевський В.С.

В лабораторії проводиться агітаційна робота з абітурієнтами та популяризація науки в рамках заходу “Ніч науки“.