Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Навчально-наукова лабораторія

Навчально-наукова мультимедійна лабораторія кафедри ПМ 

Навчально-наукова мультимедійна лабораторія функціонує в аудиторії 26-а корпуса «З».

Керівник лабораторії завідувач кафедри ПМ, проф., доктор фіз.-мат. наук Сидоров М.В.
Співробітники кафедри, які працюють в лабораторії: Сидоров М.В., Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кіріченко Л.О., Наумейко І.В.,  Гусарова І.Г., Гибкіна Н.В.Матвієнко О.І.,  Cтаднікова Г.В. 

Паспорт лабораторії затверджен Вченою радою університету.

 

Основні напрямки роботи

Курсове проектування;
Дипломне проектування;
Переддипломна практика магістрів;
Захист курсових та дипломних проектів;
Засідання  наукових семінарів та шкіл;
Науково-дослідна робота (розробка проектів на конкурси наукових робіт студентів).

 

Зв’язок з освітнім процесом

(зв’язок з освітніми програмами, спеціальностями, залучення здобувачів вищої освіти, студентська наука)

Результати науково-дослідної роботи використовуються в освітньому процесі при підготовці бакалаврів та магістрів за освітніми програмами «Прикладна математика», «Системний аналіз», «Системний аналіз та управління» спеціальностей «113 Прикладна математика», «124 Системний аналіз».

 

Основні наукові досягнення

Кафедра Прикладної математики є ініціатором та головним організатором щорічних Міжнародних науково-технічних конференцій “Інформаційні системи та технології”. Головою конференції є в.о. ректора ХНУРЕ професор Рубан І.В., головою (співголовою) Організаційного комітету є професор Тевяшев А.Д., заступник голови Оргкомітету – доцент Кобзєв В.Г. Матеріали конференцій можна знайти у архіві за  посиланням: istconf.nure.ua.
Студенти приймають участь у Міжнародному молодіжному форумі.

Щорічно співробітники та студенти публікують не менш 100 наукових робіт у вигляді тез доповідей, статей та ін.

 

Наукові семінари, які відбуваються на базі лабораторії

  1. «Хаос, фрактали, вейвлети», керівник – проф. каф. ПМ Кіріченко Л.О.
  2. «Стохастичні моделі та методи оперативного управління системами енергетики», керівник – проф. каф ПМ Тевяшев А.Д.
  3. «Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів транспорту і розподілу цільових продуктів», керівник – проф. каф. ПМ Гусарова І.Г.
  4. «Методи розв’язання задач комп’ютерної томографії», керівник – проф. каф. ПМ Литвин О.Г.
  5. «Школа олімпійського резерву з математики», керівник – проф. каф. ПМ Сидоров М.В.
  6. «Ідентифікація складних систем», керівник – доц. каф. ПМ Козиренко С.І.
  7. «Моделі катастроф в ергатичних системах», керівник – доц. каф. ПМ Наумейко І.В.
  8. «Актуальні проблеми фінансової та актуарної математики», керівник – доц. каф. ПМ Гибкіна Н.В.
  9. «Двобічні ітераційні методи розв’язання операторних рівнянь», керівник – проф. каф. ПМ Сидоров М.В.
  10. «Комп`ютерний зір та штучний інтелект майбутнього», керівник – доц. каф. ПМ Єсілевський В.С.

В лабораторії проводиться агітаційна робота з абітурієнтами та популяризація науки в рамках заходу “Ніч науки“.