Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Навчально-наукова лабораторія

Навчально-наукова мультимедійна лабораторія кафедри ПМ 

Навчально-наукова мультимедійна лабораторія функціонує в аудиторії 26-а корпуса «З». Керівник лабораторії доктор технічних наук, професор кафедри ПМ  Тевяшев А.Д. Співробітники кафедри, які працюють в лабораторії: Сидоров М.В.,  Литвин О.Г., Кіріченко Л.О., Наумейко І.В.,  Гусарова І.Г., Гибкіна Н.В.Матвієнко О.І.,  Cтаднікова Г.В., Ламтюгова С.М., Гвоздєв М.І., Янбеков Р.Я., Калініченко А.С.

 

Наказ № 25 від 26.01.2018 р. “Про створення навчально-наукової мультемедійної лабораторії кафедри ПМ”.

Основні напрямки роботи

курсове проектування; дипломне проектування; переддипломна практика магістрів; захист курсових та дипломних проектів; засідання  наукових семінарів та шкіл; науково-дослідна робота (розробка проектів на конкурси наукових робіт студентів).  

Зв’язок з освітнім процесом

(зв’язок з освітніми програмами, спеціальностями, залучення здобувачів вищої освіти, студентська наука)

Результати науково-дослідної роботи використовуються в освітньому процесі при підготовці

  • бакалаврів за спеціальностями 113 Прикладна математика ОПП «Прикладна математика» , 124 Системний аналіз ОПП «Системний аналіз»;
  • магістрів за спеціальностями 113 Прикладна математика ОПП «Прикладна математика» , 124 Системний аналіз ОПП «Системний аналіз і управління»;
  • аспірантів за спеціальностями 113 Прикладна математика ОНП «Прикладна математика» , 124 Системний аналіз ОНП «Системний аналіз».

Основні наукові досягнення

Кафедра Прикладної математики була ініціатором та головним організатором щорічних Міжнародних науково-технічних конференцій “Інформаційні системи та технології”. Головою конференції є в.о. ректора ХНУРЕ професор Рубан І.В. З 2012 р. по 2021 р. головою (співголовою) Організаційного комітету був професор Тевяшев А.Д. З 2016 р. по 2022 р. заступником голови Оргкомітету – доцент Кобзєв В.Г. Матеріали конференцій можна знайти у архіві за  посиланням: istconf.nure.ua.

Щорічно співробітники та студенти публікують не менш 100 наукових робіт у вигляді тез доповідей, статей та ін.

Студенти приймають участь у Міжнародному молодіжному форумі.  

Наукові семінари, які відбуваються на базі лабораторії

  1. Двобічні ітераційні методи розв’язання операторних рівнянь, керівник – д-р фіз.-мат. наук, проф., зав. каф. ПМ Сидоров М.В.;
  2. Актуальні проблеми фінансової та актуарної математики, керівник – канд. техн. наук, доц., доц. каф. ПМ Гибкіна Н.В.;
  3. Моделі катастроф в ергатичних системах, керівник – канд. техн. наук, доц., доц. каф. ПМ Наумейко І.В.;
  4. Хаос, фрактали, вейвлети, керівник – д-р техн. наук, проф., проф. каф. ПМ Кіріченко Л.О.;
  5. Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів транспорту і розподілу цільових продуктів, керівник – канд. техн. наук, доц., проф. каф. ПМ Гусарова І.Г.;
  6. Школа олімпійського резерву з математики, керівники – д-р фіз.-мат. наук, проф., зав. каф. ПМ Сидоров М.В., ст. викл. каф. ПМ Гвоздєв М.І.

 

В лабораторії проводиться агітаційна робота з абітурієнтами та популяризація науки в рамках заходу “Ніч науки“.