Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Навчально-наукова лабораторія

Навчально-наукова мультимедійна лабораторія кафедри ПМ 

Навчально-наукова мультимедійна лабораторія функціонує в аудиторії 26-а корпуса «З».

Керівник лабораторії завідувач кафедри ПМ, проф., доктор технічних наук Тевяшев Андрій Дмитрович.
Співробітники кафедри, які працюють в лабораторії: Тевяшев А.Д., Литвин О.Г., Кіріченко Л.О., Наумейко І.В., Сидоров М.В., Гусарова І.Г., Гибкіна Н.В.Матвієнко О.І.,  Cтаднікова Г.В. 

Паспорт лабораторії затверджен Вченою радою університету.

Основні напрямки роботи

Курсове проектування;
Дипломне проектування;
Переддипломна практика магістрів;
Захист курсових та дипломних проектів;
Засідання  наукових семінарів та шкіл;
Науково-дослідна робота (розробка проектів на конкурси наукових робіт студентів).

Зв’язок з освітнім процесом

(зв’язок з освітніми програмами, спеціальностями, залучення здобувачів вищої освіти, студентська наука)

Результати науково-дослідної роботи використовуються в освітньому процесі при підготовці бакалаврів та магістрів за освітніми програмами «Прикладна математика», «Системний аналіз», «Системний аналіз та управління» спеціальностей «113 Прикладна математика», «124 Системний аналіз».

Основні наукові досягнення

Кафедра Прикладної математики є ініціатором та головним організатором щорічних Міжнародних науково-технічних конференцій “Інформаційні системи та технології”. Головою конференції є ректор ХНУРЕ професор Семенець В.В., головою (співголовою) Організаційного комітету є професор Тевяшев А.Д., заступник голови Оргкомітету – доцент Кобзєв В.Г. Матеріали конференцій можна знайти у архіві за  посиланням: istconf.nure.ua.
Студенти приймають участь у Міжнародному молодіжному форумі.

Щорічно співробітники та студенти публікують не менш 100 наукових робіт у вигляді тез доповідей, статей та ін.

 

Наукові заходи, які відбуваються на базі лабораторії

Семінар «Хаос, фрактали, вейвлети» (проф. каф. ПМ, д.т.н. Кіріченко Л.О.).

Семінар «Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів транспорту і розподілу цільових продуктів» (проф. каф. ПМ, к.т.н.Гусарова І.Г.).

Школа «Школа олімпійського резерву з математики» (проф. каф. ПМ, д.ф-м.н. Сидоров М.В.).

Семінар «Моделі катастроф в ергатичних системах » (доц. каф. ПМ, к.т.н. Наумейко І.В.).

Агітаційна робота з абітурієнтами та популяризація науки в рамках заходу “Ніч науки“.