Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Алгоритм

АЛГОРИТМ
Спосіб (правило) розв’язання обчислювальних або інших задач отримав назву від переведеного з латинської мови імені Мухаммед ібн Муса Ал-Хорезмі (783-850). Саме цей видатний середньовічний учений вперше сформулював правила виконання арифметичних дій над цілими числами й простими дробами в десятковій системі числення. У латинському перекладі його праця Algoritmi de numero Indorum мала назву «Індійське мистецтво числення, твір аль-Хорезмі», всі правила в ній починалися словами: «Алгоризми сказав:…» Із часом люди забули, що «Алгоризми» — це автор правил, і стали самі ці правила називати алгоритмами.
Саме так ім’я видатного вченого аль-Хорезмі перейшло у термін «алгоритм».

Алгоритм