Кафедра прикладної математики

Мова:

Абітурієнтам

Кафедра прикладної математики готує:

бакалаврів за спеціальностями:
113 – Прикладна математика (спеціалізація Прикладна математика),
124 – Системний аналіз (спеціалізація Системний аналіз);

магістрів за спеціальностями:
113 – Прикладна математика (спеціалізація Прикладна математика),
124 – Системний аналіз (спеціалізація Системний аналіз і управління);

докторів філософії за спеціальностями:
113 – Прикладна математика (спеціалізація Прикладна математика),
124 – Системний аналіз (спеціалізація Системний аналіз).


Студенти вивчають дисципліни:

 • фундаментальні: математичний аналіз, функціональний аналіз, алгебра і геометрія, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, теорія ймовірностей і математична статистика, дискретна математика, випадкові процеси, чисельні методи, методи безперервної і дискретної оптимізації, математична логіка і теорія алгоритмів;
 • комп’ютерні: програмування на мовах R, Python та C ++, структури даних і алгоритмів, програмне забезпечення обчислювальних систем, системи управління базами даних, комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія, комп’ютерні мережі, WEB-технології, SCADA-системи, геоінформаційні системи і технології;
 • професійно-орієнтовані: математичні основи теорії систем, моделювання складних систем, бази даних та інформаційні системи, стохастичне програмування, фінансова математика, інтервальна математика, актуарна математика, теорія фракталів, теорія хаосу, теорія управління, організація баз даних і знань, імітаційне моделювання, оптимальне стохастическое керування, логістика;
 • трендові (топові): бази знань і управління знаннями, Data Mining, Big Data, Machine Learning.

Випускники кафедри є професійними фахівцями в галузі прикладної математики та системного аналізу, які здатні до абстрактного мислення, аналізу і синтезу інформації, а також здатні застосовувати знання в практичних ситуаціях, працювати в міжнародному контексті і оцінювати якість виконуваних робіт.


Отримані знання та навички у сфері системного аналізу дозволяють формалізувати проблеми, за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання різних процесів; будувати математично коректні моделі статичних і динамічних процесів з урахуванням невизначеності зовнішніх і внутрішніх факторів; формулювати завдання оптимізації при проектуванні систем управління і прийняття рішень; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних; використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей і прогнозування.

Випускники спеціальності системний аналіз можуть працювати:

 • фінансовими аналітиками,
 • бізнес аналітиками,
 • системними аналітиками,
 • аналітиками програмного забезпечення,
 • Web-аналітиками,
 • керівниками ІТ відділів,
 • Product Manager,
 • Project Manager,
 • менеджерами з логістики,
 • аналітиками з інформаційної безпеки,
 • фахівцями з інформаційних систем, які керують даними (Chief Data Officer),
 • технічними письменниками,
 • а також працювати в області консалтингу (стратегічне планування),
 • оптимізації бізнес-процесів, управління проектами.

Отримані знання та навички в галузі прикладної математики дозволяють використовувати і адаптувати математичні теорії та методи; вибирати і застосовувати математичні методи для вирішення прикладних завдань, моделювання, аналізу, проектування, управління, прогнозування, прийняття рішень; розробляти алгоритми і структури даних, програмні засоби і програмну документацію; зрозуміти постановку задачі, сформульовану на мові певної предметної області, здійснювати пошук і збір необхідних вихідних даних; формулювати математичну постановку задачі, спираючись на предметну область і вибирати метод її вирішення, що забезпечує необхідну точність і надійність результату.

Випускники спеціальності прикладна математика можуть працювати:

 • Game Developer,
 • архітекторами ПО,
 • розробниками баз даних,
 • адміністраторами баз даних,
 • WEB Developer,
 • тестувальниками (QA),
 • системними адміністраторами,
 • розробниками систем автоматизації (ERP, CRM, BI),
 • консультантами систем автоматизації,
 • Software Engineer,
 • фахівцями з аналізу і обробки даних (Data Scientist),
 • iOS-розробниками,
 • Android-розробниками,
 • Embedded-програмістами,
 • Юзабіліті-фахівцями,
 • корпоративними архітекторами ПЗ,
 • системними програмістами,
 • Sales менеджерами,
 • Machine Learning Engineer,
 • архітекторами інтернету речей (IoT Architect),
 • QA-інженерами науки про дані (Data Science QA),
 • адміністраторами обчислювальних мереж.

В Америці наш диплом прирівнюється до masters of siense (магістр науки), що є найвищим критерієм при прийомі на роботу в IT області. З нашим дипломом відкриті двері в такі компанії як Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Boing.

Відгуки наших випускників: