Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Юлія Валеріївна Ситникова

Юлія  Валеріївна Ситникова
Доцент кафедри прикладної математики, кандидат педагогічних наук, доцент

yuliia.sytnykova@nure.ua

ORCID iD
ResearcherID
Google Academy
Scopus

 

 

Освіта та кар’єра

1995 р. – Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність «Математика і фізика».

1995 – 2000 рр. – вихователь групи подовженого дня у середній школі № 138 (м. Харків).

2000 – 2005 рр. – викладач вищої математики у Житлово-комунальному технікумі Харківської академії міського господарства.

2005 р. – здобувач у ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

2005 – 2013 рр. – асистент кафедри вищої математики ХНАМГ (ХНУМГ).

2013 р. – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації: «Формування професійної культури майбутніх менеджерів на гендерних засадах».

2013 – 2018 рр. – старший викладач кафедри вищої математики ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

2018 р. – звання доцент кафедри вищої математики.

2018 – 2023 рр. – доцент кафедри вищої математики ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

З 2023 р. – доцент кафедри прикладної математики ХНУРЕ.


Викладає курси: Лінійна алгебра та аналітична геометрія, Математичний аналіз, Теорія систем та математичне моделювання, Основи наукових досліджень.


Наукова діяльність

Напрямки наукової діяльності: математичне моделювання, гендерні дослідження, інноваційні методи викладання математики англійською мовою.

Автор понад 160 публікацій, в тому числі статей, монографії, тез, навчально-методичної літератури.


Міжнародна діяльність/участь у міжнародних проєктах: є рецензентом фахового журналу  “Educational Challenges”  на англійській мові, який видається  H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (Ukraine) та індексується в наукометричній базі Index Copernicus.