Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

На кафедрі ПМ у дистанційному форматі була проведена конференція «Сучасні методи обробки зображень» у рамках XXIV Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у XXІ ст.»  

 

З 19 по 22 жовтня на кафедрі прикладної математики ХНУРЕ у рамках XXIV Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у XXІ ст.» у дистанційному форматі були проведені засідання секції «Математичне і комп’ютерне моделювання складних систем» конференції «Сучасні методи обробки зображень» (керівник секції – д-р техн. наук, проф. Тевяшев А.Д., секретар секції – д-р фіз.-мат. наук, доц. Сидоров М.В.).

На секцію було подано 19 тез доповідей:

Аросланкін О.О., Самокіш А.В. Система вироблення рекомендацій по визначенню параметрів наведення на наземну (морську) ціль (наук. кер. – д.т.н., проф., проф. каф. повітряної навігації та бойового управління авіацією Тимочко О.І., Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, м. Харків);

Бобков М.І., Капленко Н.В. Автоматизація процесу зведення загального рівняння поверхні другого порядку до канонічного вигляду (наук. кер. – к.ф.-м.н., доц., проф. каф. Литвин О.Г., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

– Вовченко П.А. Застосування метода двобічних наближень до дослідження термохімічних процесів (наук. кер. – д.ф.-м.н., доц., проф. каф. прикладної математики Сидоров М.В., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Гладуш Д. Б. Про існування та єдиність розв’язку однієї нелінійної задачі з монотонним оператором та багатьма параметрами (наук. кер. – к.ф.-м.н., доц., проф. каф. прикладної математики Колосова С.В., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Деркач О.С. Використання адитивної регуляризації при розв’язанні задачі тематичного оцінювання (наук. кер. – к.т.н., доц., доц. каф. прикладної математики Гибкіна Н.В., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Евсюкова Е.А. Объемные плазмоны металлического нанопровода (науч. рук. – к.ф.-м.н., доц., доц. каф. вищої математики Стогний Н.П., Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков, Украина);

Житник О.В. Математичні моделі і методи створення цифрових панорамних зображень (наук. кер. – к.т.н., доц., доц. каф. прикладної математики Єсілевський В.С., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Ильяшенко Л.Н. Расширение области применимости спектрального метода граничных интегральных уравнений для решения задач фотоники (науч. рук. – д.ф.-м.н., проф., зав. каф. проектирования и эксплуатации электронных аппаратов Панченко А.Ю., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. висшей математики Нерух А.Г., Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков, Украина);

Ілляшенко Л.М. Спектральний метод для дослідження взаємодії електромагнітного поля в системі металева наначастка – речовина в задачах контролю навколишнього природного середовища (наук. кер. – д.ф.-м.н., проф., зав. каф. проектування та експлуатації електронних апаратів Панченко О.Ю., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. вищої математики Нерух О.Г., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Калайчев Г.В. Microsoft malware prediction competition (наук. кер. – д.ф.-м.н., доц., проф. каф. прикладної математики Сидоров М.В., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Кит М.О. Математичні моделі і методи прогнозування забруднення повітря на основі нейронних мереж (наук. кер. – к.т.н., доц., доц. каф. прикладної математики Єсілевський В.С., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Коломийцев I.Г. Дослідження моделей з швидкими змінними асимптотичними методами (наук. кер. – к.т.н., доц., доц. каф. прикладної математики Наумейко І.В., к.ф-м.н., доц., проф. каф. вищої математики Сова Г.В., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Муравльова С.О. Про побудову двобічних наближень до розв’язку однієї крайової задачі для нелінійного еліптичного рівняння з антитонним оператором (наук. кер. – к.ф.-м.н., доц., проф. каф. прикладної математики Колосова С.В., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Семикіна А.А., Кобозєв В.К. Розв’язання задачі Пуассона в прямокутній області методом НІДР (зведення до системи нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь) (наук. кер. – д.ф.-м.н., проф., проф. каф. прикладної математики Литвин О.М., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Смоковський Р.С. Моделювання нестаціонарних режимів по ділянці трубопроводу великого діаметру з урахуванням кінетичної енергії (наук. кер. – к.т.н., доц., проф. каф. прикладної математики Гусарова І.Г., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Степаненко Ю.С. Застосування рекурентних діаграм для класифікації часових рядів (наук. кер. – д.т.н., проф., проф. каф. прикладної математики Кіріченко Л. О., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Ткаченко І.М., Белінський Я.В. Відновлення функцій, заданих у багатозв’язних областях, за допомогою подвійних сум Фур’є та Фейєра (наук. кер. – к.ф.-м.н., доц., проф. каф. прикладної математики Литвин О.Г., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Тютюнник Ю.С. Дослідження моделі Кейнса з малим параметром (наук. кер. – к.т.н., доц., доц. каф. прикладної математики Наумейко І.В., к.ф-м.н., доц., проф. каф. вищої математики Сова Г.В., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна);

Шабратко Є.Ю. Дослідження процесів перемішування в’язкої рідини методом R-функцій (наук. кер. – д.ф.-м.н., доц., проф. каф. прикладної математики Сидоров М.В., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна).

Кафедра прикладної математики вітає учасників конференції та бажає їм подальших наукових успіхів!