Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Вітаємо ЮРІЯ ГРИГОРОВИЧА СТОЯНА з 85-річчям!

 

19 жовтня – день народження ЮРІЯ ГРИГОРОВИЧА СТОЯНА, члена-кореспондента НАН України, професора.

Ю.Г. Стоян – відомий вчений у галузях прикладної математики, обчислювальної геометрії, дискретної оптимізації. Основним напрямком його наукової діяльності є фундаментальні дослідження в галузі математичного моделювання і розробки методів розв’язання оптимізаційних задач геометричного проектування, в тому числі задач розміщення геометричних об’єктів довільної просторової форми та фізичної природи. Він є основоположником нового наукового напрямку – геометричного проектування, що успішно розвивається вже більше 47 років.

Своїми фундаментальними працями Ю.Г. Стоян зробив значний внесок у розвиток науки. На стику класичних методів математики та сучасних методів кібернетики він створив теорію геометричного проектування, завдяки якій стало можливим розв’язання широкого кола важливих наукових та практичних задач, пов’язаних з оптимізацією розміщення геометричних об’єктів у заданих областях, у тому числі з урахуванням фізико-механічних полів. Запропонований та створений ним метод phi-функцій для аналітичного опису умов взаємодії геометричних об’єктів та моделювання процесу їх розміщення дав можливість вперше побудувати адекватні математичні моделі класу задач геометричного проектування. Відкриття Ю.Г. Стояном фундаментальних властивостей комбінаторних множин дало можливість по-новому підійти до моделювання та розв’язання задач дискретної оптимізації. Пошук ефективної організації процесу моделювання розміщення геометричних об’єктів привів Ю.Г. Стояна до створення нової технології комп’ютерного геометричного проектування, реалізованої під його керівництвом у вигляді цілого ряду інтелектуальних систем.

Теорія геометричного проектування є основою для створення самостійних наукових напрямків, що розвиваються учнями і послідовниками Ю.Г. Стояна. Ця теорія широко використовується, вивчається і розвивається як в нашій країні, так і за кордоном.

На основі теоретичних розробок вченого ним та його учнями створено цілий ряд нових математичних моделей та методів для розв’язання важливих прикладних задач, що виникають у різних галузях народного господарства. Серед них: задачі оптимізації розкрою промислових матеріалів у машинобудуванні, суднобудуванні, легкій промисловості; задачі компонування та трасування в енергетиці, енергомашинобудуванні, авіа- та суднобудуванні; задачі розміщення об’єктів, що є джерелами фізико-механічних полів, в приладобудуванні, адитивних технологіях, та багато інших. На основі теорії геометричного проектування виконано ряд розробок, які знайшли широке застосування в України та Європі.

Фундаментальні результати досліджень, одержані Ю.Г. Стояном, відбито в монографіях та наукових статтях у вітчизняних та зарубіжних періодичних виданнях. Усього за період своєї наукової діяльності він опублікував понад 500 наукових праць, серед них 19 монографій, 15 авторських свідоцтв на винаходи.

Професор Ю.Г. Стоян – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

З 1972 року проф. Ю.Г. Стоян очолює відділ „Математичного моделювання та оптимального проектування” у Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. Активну наукову діяльність Ю.Г. Стоян поєднує з педагогічною та науково-організаційною роботою: він підготував 13 докторів та понад 80 кандидатів наук, керує аспірантурою та докторантурою, веде викладацьку роботу в Харківському національному університеті радіоелектроніки, є членом ряду спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій, головою Харківської секції наукової ради НАН України по проблемі “Кібернетика”, членом бюро Північно-Східного наукового центру НАН України, входить до складу декількох редколегій міжнародних науково-технічних журналів, є членом міжнародної наукової установи SICUP з проблем упаковки та розкрою, постійним оглядачем Mathematical Reviews (США).

Кафедра ПМ ХНУРЄ поздоровляє Юрія Григоровича з цією визначною датою та бажає йому та його численним учням підкорення нових вершин у науці та педагогічної діяльності.

Ми раді бути Вашими сучасниками, шановний Юрію Григоровичу!

 

 

Жовтень 2020 р.