Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Навчально-наукова лабораторія

Навчально-наукова мультимедійна лабораторія кафедри ПМ 

Навчально-наукова мультимедійна лабораторія функціонує в аудиторії 26-а корпуса «З». Керівник лабораторії доктор технічних наук, професор кафедри ПМ  Тевяшев А.Д. Співробітники кафедри, які працюють в лабораторії: Сидоров М.В.,  Литвин О.Г., Кіріченко Л.О., Наумейко І.В.,  Гусарова І.Г., Гибкіна Н.В.Матвієнко О.І.,  Cтаднікова Г.В.   

Основні напрямки роботи

курсове проектування; дипломне проектування; переддипломна практика магістрів; захист курсових та дипломних проектів; засідання  наукових семінарів та шкіл; науково-дослідна робота (розробка проектів на конкурси наукових робіт студентів).  

Зв’язок з освітнім процесом

(зв’язок з освітніми програмами, спеціальностями, залучення здобувачів вищої освіти, студентська наука)

Результати науково-дослідної роботи використовуються в освітньому процесі при підготовці

 • бакалаврів за спеціальностями 113 Прикладна математика ОПП «Прикладна математика» , 124 Системний аналіз ОПП «Системний аналіз»;
 • магістрів за спеціальностями 113 Прикладна математика ОПП «Прикладна математика» , 124 Системний аналіз ОПП «Системний аналіз і управління»;
 • аспірантів за спеціальностями 113 Прикладна математика ОНП «Прикладна математика» , 124 Системний аналіз ОНП «Системний аналіз».

 

Основні наукові досягнення

Кафедра Прикладної математики була ініціатором та головним організатором щорічних Міжнародних науково-технічних конференцій “Інформаційні системи та технології”. Головою конференції є в.о. ректора ХНУРЕ професор Рубан І.В. З 2012 р. по 2021 р. головою (співголовою) Організаційного комітету був професор Тевяшев А.Д. З 2016 р. по 2022 р. заступником голови Оргкомітету – доцент Кобзєв В.Г. Матеріали конференцій можна знайти у архіві за  посиланням: istconf.nure.ua. Студенти приймають участь у Міжнародному молодіжному форумі. Щорічно співробітники та студенти публікують не менш 100 наукових робіт у вигляді тез доповідей, статей та ін.  

Наукові семінари, які відбуваються на базі лабораторії

 1. «Хаос, фрактали, вейвлети», керівник – проф. каф. ПМ Кіріченко Л.О.
 2. «Стохастичні моделі та методи оперативного управління системами енергетики», керівник – проф. каф ПМ Тевяшев А.Д.
 3. «Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів транспорту і розподілу цільових продуктів», керівник – проф. каф. ПМ Гусарова І.Г.
 4. «Методи розв’язання задач комп’ютерної томографії», керівник – проф. каф. ПМ Литвин О.Г.
 5. «Школа олімпійського резерву з математики», керівник – проф. каф. ПМ Сидоров М.В.
 6. «Ідентифікація складних систем», керівник – доц. каф. ПМ Козиренко С.І.
 7. «Моделі катастроф в ергатичних системах», керівник – доц. каф. ПМ Наумейко І.В.
 8. «Актуальні проблеми фінансової та актуарної математики», керівник – доц. каф. ПМ Гибкіна Н.В.
 9. «Двобічні ітераційні методи розв’язання операторних рівнянь», керівник – проф. каф. ПМ Сидоров М.В.
 10. «Комп`ютерний зір та штучний інтелект майбутнього», керівник – доц. каф. ПМ Єсілевський В.С.

В лабораторії проводиться агітаційна робота з абітурієнтами та популяризація науки в рамках заходу “Ніч науки“.