Кафедра прикладної математики ХНУРЕ

Мова:

Володимир Григорович Кобзєв

Володимир Григорович Кобзєв
Доцент кафедри прикладної математики, кандидат технічних наук, cтарший науковий співробітник

Освіта та кар’єра

1977 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність «Автоматизовані системи управління».
1980 р. – молодший науковий співробітник кафедри Технічної кібернетики Харківського інституту радіоелектроніки.
1987 р.- кандидат технічних наук, дисертацію захищав в Харківському інституті радіоелектроніки.
1988 р. – старший (1990 р. – провідний) науковий співробітник кафедри Технічної кібернетики Харківський інститут радіоелектроніки.
1990 р. – старший науковий співробітник ВАК, доцент кафедри Конструювання ЕОМ Харківський інститут радіоелектроніки.
1998 р. – провідний науковий співробітник кафедри Прикладної математики Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.
2004 р. – доцент кафедри Інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки.
2013 р. – провідний науковий співробітник кафедри Прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
2014 р. – доцент кафедри Природничих наук Харківського національного університету радіоелектроніки.
2016 р. доцент кафедри Прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
2016 р. доцент кафедри Програмної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки (за сумісництвом).


Викладає курси: Математичні основи конструкторського проектування, Інформаційні технології, Системне програмування та операційні системи, Архітектура комп’ютерів, Комп’ютерні мережі, Системний аналіз, Технології захисту інформації, Вища математика, Задачі та методи Data Mining, Формальні методи розробки та супроводу програмних систем, Теорія паралельних обчислень.


Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності: математична статистика, інформаційні системи та технології, інтелектуальний аналіз даних.

Робота відповідальним секретарем (2012р.) та заступником Голови Оргкомітету Міжнародної науково-технічної конференції «Информационные системы и технологии», (ХНУРЕ, 2013–2017рр.).

Робота у Програмних комітетах Міжнародної науково-методичної конференції “Дистанционное обучение – образовательная среда 21 века” (Мінськ, 2013, 2015 та 2017 рр.), Міжнародної науково-методичної конференції “Высшее техническое образование: проблемы и пути развития” (Мінськ, 2014 і 2016 рр.) та Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві» (Харків, 2015 р.).

Має більше ніж  160 публікацій.
Спосіб симетричного шифрування даних. Патент на винахід № 96826, МПК  H04L 9/06 (2006.01), Бюл. №23 від 12.12.2011.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

З 2014 р. – закордонний член Польської академії наук (відділ у Любліні), асоційований редактор наукового журналу Польської академії наук ECONTECHMOD.